HELENA. Rzecz o Modrzejewskiej – Teatr Polski w Toronto

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie już poraz trzeci gościło Teatr Polski w Toronto, Salon Poezji, Muzyki i Teatru
ze sztuką Kazimierza Brauna, pt. „HELENA Rzecz o Modrzejewskiej”.
MariaNowo5.jpg
zobacz galerię

MARIA NOWOTARSKA – absolwentka Krakowskiej Wyższej Szkoły Teatral-nej. Aktorka Teatru im. J. Słowackiego w Krako-wie. Zagrała wiele ról teatralnych i filmowych. Nagrywała również dla Teatru Telewizji Polskiej. W Kanadzie od 1990r. współtworzy Salon Muzyki i Poezji Polsko – Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Jest dyrektorem artystycznym, reżyserem i aktorką. W 1997 r. Salon wraz z The Toronto Sinfonietta PTKM otrzymał w Warszawie nagrodę Srebrnego Polonusa za działalność na rzecz kultury polskiej poza granicami Kraju.

W monodramie w reż. K. Brauna „Helena – Rzecz o Modrzejew-skiej”, Maria Nowotarska wystąpiła w Toronto, Paryżu, Wiedniu, na Florydzie, Londynie, Chicago, Nowym Jorku, Montrealu, Vancouver, Los Angeles, San Francisco, San Die-go, w Warszawie i na deskach swojego macierzystego teatru w Krakowie, z okazji stulecia tej sceny. W Los Angeles, w 1996 nagrała wraz z Agatą Pilitowską i Kazimierzem Braunem film o Helenie Modrzejewskiej dla Telewizji Pol-skiej w reż. Stefana Szlachtycza. W kwietniu 1999r. w Toronto (światowa prapremiera) aktorka wystąpiła w podwójnej roli – jako siostra zakonna w I akcie i jako Tamara Łempicka w II akcie w sztuce Kazimierza Brauna „Tamara Ł”. Sztukę tę napisał K. Braun specjalnie dla Agaty Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej. Obie aktorki występowały latem roku 1999na scenach europejskich, m.in. w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Kobieta Roku 1995 w Kanadzie. Nagroda Fundacji
W. N. Turzańskich, oraz Fundacji im. Adama Mickiewicza.

AGATA PILITOWSKA – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów grała gościnnie w Teatrze im. Słowackiego i w Teatrze Starym w Krakowie. W Toronto mieszka od 1986 r. Wraz z M. Nowotarską prezentuje spektakle autorstwa i w reżyserii Kazi-mierza Brauna o wielkich Polkach Emigrantkach.. Poza teatrami Agata Pilitowska pracuje dla kanadyjskiej wielokulturowej stacji
telewizyjnej OMNI TV, prowadząc program „Z ukosa”. W 2004 r. za swoją działalność została wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2006 r. Medalem Gloria Artis.

KAZIMIERZ BRAUN – reżyser, pisarz, teatrolog. W latach 1967-1974 dyrektor Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie; od 1975 do 1984 dyrektor Teatru Współcze-snego we Wrocławiu. Do roku 1985 Braun był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Po głośnej inscenizacji „Dżumy” Camusa, aktualizującej atmosferę stanu wojenne-go, Braun zostaje wyrzucony z pracy i zmuszony do wyjaz-du zagranicę.
Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 100
widowisk teatralnych i telewizyjnych. Profesor Braun jest laureatem szeregu nagród artystycznych i naukowych,
a w r. 1997 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-deru Zasługi R.P.

Obie aktorki mogliśmy podziwiać w spektaklu
„Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej – Curie”
w kwietniu 2007 r., „Tamara L.” sztuka oparta wokół losów znakomitej malarki okresu Art Deco Tamary Łempickiej” w marcu 2008 roku.

Udostępnij na: