Generałowie J. Piłsudskiego – KAZIMIERZ SOSNKOWSKI

13 października 2011 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się spotkanie z red. Dariuszem Markiem Srzednickim, który wygłosił wykład nt.
„Generałowie J. Piłsudskiego – KAZIMIERZ SOSNKOWSKI”.

Treść wykładu: Chronologiczne przedstawienie – umiejscowionych na tle wydarzeń politycznych epoki – mało znanych i ciekawych faktów z życia Kazimierza Sosnkowskiego, jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego.

Omówienie dzieciństwa i młodości, przyszłego generała. Prac konspiracyjnych oraz walki o niepodległość Pol-ski. Przedstawienie jego życia prywatnego – związku z przedwcześnie zmarłą Stefanią Sobańską oraz drugą żoną, Jadwigą Żukowską, która wiernie towarzyszyła mu przez całe życie, rodząc pięciu synów. Omówienie jego postawy oraz prac w rządzie emigracyjnym i losów po zakończeniu wojny, aż do śmierci w 1969 roku

Udostępnij na: