Flaga Mazowsza tematem konkursu historycznego

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie MOJE MAZOWSZE I EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Z flagą Mazowsza”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przesłaniem całego cyklu konkursu „Moje Mazowsze” ma być budowanie tożsamość regionalnej, wzmocnienie więzi społecznych i poczucie dumy z przynależności
do wspólnoty mazowieckiej, jak również poszerzenie wiedzy na temat historii Mazowsza oraz popularyzowanie tego regionu Polski.

Tegoroczny temat konkursowy brzmi: „Z flagą Mazowsza”. Flaga województwa mazowieckiego swą symboliką nawiązuję do historycznego herbu książąt mazowieckich. Przypomina jak długa, bogata a także burzliwa była historia Mazowsza.
To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury oraz tradycji.

Współczesny wygląd flagi Mazowsza ostatecznie zatwierdzony został  w 2006 r. przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na czerwonym tle flagi po lewej stronie widnieje biały orzeł bez korony o złotym dziobie
i szponach. Wywodzi się on z historycznego herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów
a towarzyszył Polakom od XIII wieku aż do III rozbioru Polski. Z całą pewnością flaga Mazowsza świadczy o niepowtarzalnym charakterze regionu, ale przede wszystkim określa wspólne korzenie jej mieszkańców.

Konkurs składa się z trzech kategorii dla poszczególnych grup wiekowych. Prace muszą być zgodne z tematem konkursu. Uczniowie klas I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w formacie A3, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej z kolei mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w formie albumu ze zdjęciami historycznych miejsc Mazowsza. Dla najstarszej grupy wiekowej, czyli uczniów klas VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mamy za zadanie w formie literackiej napisać esej, opowiadanie
lub wiersz.

Pracę konkursową oraz podpisany i wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów z dopiskiem konkurs „ Z flagą Mazowsza”.

W przypadku prac literackich – wiersza, opowiadania lub eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mail: oswiata@muzeumciechanow.pl a wiadomość należy zatytułować: konkurs „Z flagą Mazowsza”.

Nabór prac trwa od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 08.10.2021.

Spośród nadesłanych prac Komisja oceni i wybierze po trzy najlepsze prace konkursowe
w każdej z trzech kategorii wiekowych. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy
i nagrody rzeczowe.

Więcej nt. konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU.pdf

Udostępnij na: