Flaga Mazowsza dla wszystkich

W naszym regionie trwa akcja władz samorządowych województwa mazowieckiego związana z rozpowszechnianiem flagi Mazowsza, jako symbolu jedności i przynależności do mazowieckiej wspólnoty. Dziś w godzinach południowych flaga zawisła na maszcie przed budynkiem ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W uroczystości wzięli udział m.in: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Konrad Wojnarowski, Starosta Ciechanowski – Joanna Potocka-Rak, Wicestarosta – Stanisław Kęsik, Zastępca Prezydenta Ciechanowa – Iwona Kowalczuk oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Uroczystości związane były z uchwałą podjętą na Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu br. dotyczącą wykorzystywania flagi. Zgodnie z uchwałą od teraz z jej wizerunku mogą korzystać wszyscy mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także ( po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego) może zostać umieszczona na przedmiotach przeznaczonych do handlu.

Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich. To czerwony płat tkaniny z białym orłem bez korony o złotym dziobie i szponach, wzorowanym na herbie książąt mazowieckich z dynastii Piastów nawiązujący do wielowiekowej i chlubnej tradycji Mazowsza. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury i tradycji skłaniający do refleksji o naszych korzeniach.

Władze województwa zaplanowały by Flagi Mazowsza zawisły w przestrzeni publicznej regionu. Zostały już przekazane mazowieckim powiatom, gminom i sołectwom – dzięki temu symbol mazowieckiej jedności pojawi się przed każdym urzędem samorządu lokalnego, a także trafi do każdej miejscowości na Mazowszu. Wciągnięto ją na maszt już w Radomiu, w Warszawie, w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku a dziś zagościła w Ciechanowie. W najbliższych dniach zawiśnie również w innych miastach na Mazowszu.

NM

Udostępnij na: