Festiwal Sztuki 3M. Woda – otwarcie 29 czerwca 2012

Zapraszamy na wernisaż festiwalu sztuki, który odbędzie się 29 czerwca 2012 o godzinie 11.30.   Wystawa będzie prezentowana od 2 lipca do 31 lipca 2012 roku w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61

O FESTIWALU SZTUKI 3M. WODA

Festiwal Sztuki 3m. Woda. materiał, medium, metafora, to 7 kolejna edycja wydarzenia artystycznego,
realizowanego  co  roku  przez  Mazowieckie  Centrum  Kultury  i  Sztuki. W projekcie biorą udział artyści
z  różnych  regionów  Polski.  Wybór  artystów,  to  rola  kuratora  projektu  Leszka  Sokolla.  To  on
przygotowuje koncepcję  każdej  edycji  Festiwalu,  dobiera  prace  i  przeprowadza  ustalenia  z  artystami
na  temat  realizacji  obiektów  artystycznych  dla  potrzeb  projektu.  Obok  typowych  działań
wystawienniczych odbywają się warsztaty i akcje plenerowe organizowane w przestrzeni publicznej,
pomyślane również, jako działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona publiczności. W tym
roku festiwalowi będzie towarzyszył także konkurs fotograficzny nt. tytułowej „wody”.

Do wzięcia udziału w projekcie zostali zaproszeni następujący artyści:
Andrzej Mitan – „Koncert na ryby” (prezentacja multimedialna)
Grzegorz Rogala – „Akwarium” (obiekt /multi projekcja wideo)
Ryszard Ługowski – „Łzy wielkiej góry” (performance)
Wiesław Wachowski – „Mumele” (fotografia i akcja) „Aqua staccato saturare” (obiekt performatywny)
Piotr Dondajewski – „portret Wody” (fotografia)
Magda Kosek – „Pod Krzywą Wieżą” (projekcja wideo)
Marek Zalewski – obiekty
Anna Drzniewicz – „Ebru Art”
Zenon Kowalczyk – fotografie
Leszek Sokoll – „Lodowa kolumnada” (obiekt)

Wymienieni  artyści reprezentują różne kierunki w sztuce współczesnej, m.in. są to przedstawiciele
kierunku Sztuka Ziemia (Land Art.), twórcy Mandali, jak również  performerzy  oraz artyści tworzący
instalacje i obiekty przestrzenne. Dodatkowo w Ostrołęce swoje prace zaprezentują także członkowie
Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego: Jolanta Góralska, Marek Kulikowski i Rafał Reddig.

Tytuł tegorocznej edycji festiwalu WODA kusi bogactwem problemów i skojarzeń. Woda jako płyn,
ale i żywioł jest stale obecna materialnie i emocjonalnie w naszym życiu. Nieprzyjazną lub pożądaną,
przerażającą lub zachwycającą spotykamy również wodę w licznych wyobrażeniach artystycznych.
Nasza propozycja ujęcia tematu nie wyczerpie istniejących artystycznych interpretacji. To, co w naszej
opinii może być interesujące to  pokazanie  wybranego  tematu  w  kontekście zachodzących zjawisk
społecznych i swobodnej artystycznej wypowiedzi.
Wyodrębnić  możemy  obszerny  zespół  trendów  współczesnej  sztuki  występujących  pod  (raczej
umownymi) hasłami: Bio-, Eko-, Etno- sztuki, sięgających do kulturowego lub biologicznego znaczenia
wody dla nas i naszego środowiska.  Ciekawym tematem prezentacji może być wykorzystanie jej
właściwości fizycznych i chemicznych w procesie twórczym, dodatkowo eksponując uzyskiwane dzięki
nim  efekty  wizualne.  Wreszcie,  odnajdujemy  artystyczne  odniesienia  do  wody  jako  środowiska
wymiany, przepływu, mieszania się idei i informacji.
Wierni tytułowi 3m – materiał, medium, metafora oraz festiwalowej formule, zdecydowaliśmy się na
wybór „mozaikowy”, ze świadomością wzbudzenia tym u widza poczucia niedosytu. Mamy w końcu do
czynienia z wodą – m a t e r i a ł e m jakże powszechnym. Wszyscy używamy go jako m e d i u m, w
naszym codziennym życiu. Pomysł na „wodę” każdy znajdzie. Nasz pomysł to dzieło sztuki, ale także
przekaz,  czyli  m  e  t  a  f  o  r  a  –  efekt końcowy, często całkowicie odmienny od „punktu wyjścia”. Te
zamierzone działanie ma na celu zainspirowanie widza do kreatywnej refleksji – konfrontacji własnych
wyobrażeń i wiedzy na  podany  temat  z  pokazanym  procesem twórczym i powstałym dziełem.  To
poczucie niedosytu natomiast, także po stronie organizatorów, wpisane jest w kompromis tego rodzaju
przedsięwzięć oświatowo – artystycznych, stając się zarówno, ich słabością jak i siłą.

Sławosz Balcerzak – koordynator projektu

O FESTIWALU – OGÓLNA KONCEPCJA PROJEKTU

Nie zakładamy poszukiwania i odkrywania nowatorskich rozwiązań. Festiwal ma pełnić głownie rolę
edukacyjną. Organizując wystawy, w tym zbiorowe, galerie najczęściej proponują publiczności gotowy
produkt, na której widz ma do czynienia z ostateczną formą procesu twórczego, dziełem sztuki.
Efektem takich wystaw ma być najczęściej prezentacja  jednolitej  wizji  artystyczno-estetycznej.  Nas
bardziej  interesuje  pokazanie  sztuki  współczesnej,  w  kontekście  konfrontacji  różnych  postaw
twórczych, nie ograniczając technik i sposobu artystycznej wypowiedzi i dlatego przyjęliśmy otwartą
formułę festiwalu. Bierzemy sztukę taką, jaka jest. Jedynym założeniem i warunkiem, co roku innym,
jest materiał, traktowany, jako punkt wyjścia. Wokół tego tworzona jest koncepcja każdego Festiwalu i
na tym opieramy edukacyjną stronę projektu. Chcemy, aby widz mógł dostrzec i prześledzić cały
proces twórczy. Stąd bierze się również podtytuł wystawy materiał, medium, metafora,  czyli  3M.  Na
początku  jest  to  pospolity,  powszechnie  znany  materiał,  w  tej  edycji  Woda,  o  którym  można
powiedzieć –  wiemy  o  nim  prawie  wszystko.  Potem  jest  medium, następuje akcja, czyli proces
przemiany materiału w dzieło sztuki z udziałem artysty. Na końcu jest metafora,  czyli  przekaz,  efekt
końcowy często całkowicie różny od „punktu wyjścia”, to też moment na kreatywną refleksję  –
konfrontacja własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem i powstałym dziełem.

Udostępnij na: