Mobilny Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do aktywnego spędzania czasu na Mazowszu. Do 31 października br. trwa akcja odkrywania regionu z „Paszportem Turystycznym Województwa Mazowieckiego”. Po raz pierwszy z wykorzystaniem mobilnej bezpłatnej aplikacji. Dzięki niej, mając konto na Facebooku, z łatwością będzie można zameldować się w odwiedzanym przez nas miejscu. (więcej…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, informuje o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Wykonanie prac konserwatorskich kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej – strona wewnętrzna – kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku.  Realizacja Zadania dofinansowana ze  środków MKiDN. SIWZ wraz z załącznikami na stronie BIP .

(więcej…)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie – kontynuacja zadania z 2013 rRealizacja zadania dofinansowana ze  środków MKiDN.  SIWZ wraz z załącznikami na stronie BIP .

(więcej…)

Czytaj więcej