Dzień Niepodległości

Dnia 10 listopada  br. o godzinie 14:30 w budynku ekspozycyjnym  Muzeum przy ulicy Warszawskiej 61 odbyły się uroczystości związane z Dniem Niepodległości.

Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, zaintonowaną przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie a następnie wierszem Czesława Słońskiego z 1932 r. Nie umarli, poświęconym ciechanowskim bohaterom POW,  rozpoczęła się uroczystość poświęcona Dniu Niepodległości w naszym Muzeum. Dzień ten zbiegł się z 100 rocznicą powstania tu Polskiej Organizacji Wojskowej – formacji siostrzanej I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, która tak jak w całym Królestwie Polskim, także tu na terenie Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej odegrała istotną rolę w dziele odzyskania Niepodległości. Przybyłych gości powitał Wicedyrektor ciechanowskiego Muzeum dr Antoni Krzysztof Sobczak. Natomiast historię powstania i funkcjonowania tej organizacji w grodzie nad Łydynią i jego okolicach, przybliżyła w swoim wystąpieniu pisząca te słowa, której POW w obwodzie ciechanowskim jest jednym z tematów badawczych. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na rolę w niej ówczesnej młodzieży gimnazjalnej, która w warunkach okupacji niemieckiej, w 1916 r.  założyła nie tylko prężnie działające drużyny harcerskie, ale w ścisłej konspiracji także organizację niepodległościową POW. Przybliżyła postać głównego animatora tego ruchu na ziemi ciechanowskiej, wywodzącego się z okolicznego ziemiaństwa, ówczesnego studenta rolnictwa, a potem uznanego profesora SGGW, Stanisława Antoniewskiego. Zwróciła uwagę na fakt, iż młodzież ciechanowska we wszystkich swych wywiadowczych, sabotażowo-dywersyjnych akcjach wspierana była przez szerokie grono ludzi dorosłych, zarówno legionistów, którzy sprawowali pieczę merytoryczną, jak też czynnie działających w organizacji okolicznych mieszkańców różnych profesji, statusu społecznego, opcji politycznych, których łączył jeden cel – walka o odzyskanie Niepodległości. Cena za nią była niejednokrotnie najwyższa. W prelekcji popartej prezentacją multimedialną, zaprezentowano sylwetki wielu ciechanowskich bohaterów walk o Niepodległość, nie tylko do 11 listopada 1918 r., ale także walczących potem o granice wschodnie w wojnie 1919-1920.Omówiono także fakt i znaczenie przybycia do Ciechanowa i stacjonowania tu do kryzysu przysięgowego Legionów Polskich. Zgodnie z datacją funkcjonującą w tej materii w dotychczasowej historiografii regionalnej, podkreślono także 100 lecie tego wydarzenia. Nowe wątki w tym zakresie, oparte o materiały archiwalne przedstawił Janusz Witczak, redaktor portalu 06-400, zgodnie z którymi Legiony wkroczyły do Ciechanowa nie 2 listopada 1916 r., jak traktowano dotychczas, ale w lutym 1917 r. Redaktor przedstawił wiele szczegółowych danych dotyczących poszczególnych batalionów, łącznie z dokładną datą ich odjazdu po odmówieniu złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu, wskazując na dzień 24.08.1917 r. Bardzo dziękujemy za ten ważny głos. Duszą uroczystości była wspomniana młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego, która, pięknym, patriotycznym programem, przygotowanymi według scenariusza historyk Anny Kamińskiej, wprowadziła w klimat tamtych dni, oddając jednocześnie hołd jego bohaterom. Niezwykle ważne wypowiedzi głównych autorów Niepodległości – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, przeplatane były poezją-modlitwami o wolną Polskę, legionistów przed bitwą, o piękną śmierć. Nie zabrakło pieśni krzepiących serca walczących wówczas żołnierzy. Wybrzmiewały najbardziej cenne słowa: wolność, miłość, wiara i nadzieja. Młodzież została nagrodzona wielkimi brawami. Bardzo dziękujemy! Nad oprawą muzyczną czuwał Robert Widacki, również nauczyciel tego Liceum. Na uroczystości przybyło wielu ciechanowian, w tym grono nauczycieli i młodzieży szkolnej, z wicedyrektorem I LO Mariuszem Stawickim i nauczycielem historii Gimnazjum STO Jackiem Hryniewiczem. Nie zabrakło także przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP Okręg w Ciechanowie na czele z prezesem Jackiem Stachiewiczem. Honorowym Gościem spotkania była dr Ewa Zienkiewicz z Warszawy, wnuczka dr. Franciszka Rajkowskiego, którego bratanek Stanisław Rajkowski prowadził w 1917 r. Komendę POW w pobliskiej Opinogórze. Dzień Niepodległości zakończył się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem POW przy Pl. Kościuszki, a także na grobach członków tej organizacji na cmentarzu przy ul. Płońskiej. Tutaj dokonano jednocześnie odsłonięcia okolicznościowej tablicy poświęconej Komendantowi POW w Ciechanowie Józefowi Królowi, Kawalerowi Orderu Wojennego Virtuti Militari, przygotowanej w 100 lecie powstania tej organizacji w Ciechanowie. Pomysłodawcą i wykonawca tego przedsięwzięcia był Zarząd TMZC, na czele z Prezesem Eugeniuszem Sadowskim i Wiceprezesem Bernardem Grzankowskim, autorem jej projektu i sponsorem. Wszystkim uczestnikom tego niezwykłego dla Ciechanowa Dnia Niepodległości serdecznie dziękujemy!.

 

Bogumiła Umińska

Foto:Zdzisław Smardzewski

 

Udostępnij na: