Dzień Dziecka w Muzeum

1 czerwca (piątek) 2007 r. , Muzeum w Gołotczyźnie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 1 czerwca 2007 r.

zorganizowało Dzień Dziecka w dworku Al. Bąkowskiej i zabytkowym parku w Golotczyźnie. Połączony był z rozstrzygnieciem X edycji konkursu historycznego pt. Założenia dworskie we współczesnym obiektywie”.

Program:

godz. 11,00 – „O czym szumią pękowskie drzewa” – wystąpienie

uczniów z Koła historyczno-literackiego przy

Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku pod

kierunkiem p. mgr Bożenny Kucharczyk

godz. 11,30 – Ogłoszenie wyników X edycji konkursu

historycznego „Założenia dworskie we

współczesnym obiektywie”

godz. 12,00 „Com uczynił…”– spektakl słowno-muzyczny

o Bolesławie Leśmianie

wykonawcy:

Wojtek Gęsicki – artysta estradowy, bard, poeta, reżyser

spektaklu, w którym śpiewa poezje Leśmiana

Marek Piotrowski – archeolog, artysta estradowy, tekściarz,

w spektaklu mówi o życiu Bolesława Leśmiana

Jacek Goryński – instruktor teatralny, scenarzysta, poeta,

w spektaklu recytuje wiersze Leśmiana.

godz. 13,00 konkursy, gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka

Udostępnij na: