Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Zaprasza do szerokiej dyskusji

na temat przyszłości Zamku

3 kwietnia (wtorek) 2007 r. o godz. 11,oo
w Muzeum przy ul. Warszawskiej 61

Udostępnij na: