Dyrektor Jerzy Pełka nie żyje

Jerzy Pełka (ur. 5 maja 1953 w Gąsocinie
– zm. 26 lutego 2009r. w Ciechanowie), pedagog, historyk,
regionalista, zastępca dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej w Siedlcach. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższy Kurs Obrony w Akademii Obrony Narodowej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1973, w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki. W l. 1980-81 był przewodniczącym komisji zakładowej Solidarności. Od 1984 do 1990 kierownik działu historycznego w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie, następnie, do 1999 dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, odpowiadał wówczas za kulturę, sport, turystykę i służbę zdrowia. Od 2000 powrócił do pracy w muzeum, które zmieniło nazwę na Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinojecku, członek Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Historycznej ZG. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Ciechanowie, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego. Członek wielu towarzystw naukowych i regionalnych, od 2002 prezes oddziału ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Złotym Znakiem Związku OSP RP, odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Autor Dziejów ochotniczego pożarnictwa w powiecie ciechanowskim 1881-2002, współautor i redaktor opracowania Mazowsze Ciechanowskie. Moja „Mała Ojczyzna”. Szkice z dziejów regionu, współautor (z M. Kalinowskim) podręcznika akademickiego Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Ponadto autor wielu artykułów popularyzatorskich i naukowych dotyczących historii w prasie regionalnej oraz w periodykach ogólnopolskich.

Zmarł po krótkiej chorobie w ciechanowskim szpitalu.

Udostępnij na: