Dworek drobnoszlachecki ze wsi Mężenino-Węgłowice już w Gołotczyźnie

Zadanie pn. Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego (Przeniesienie ze wsi Mężenino – Węglowice na teren Oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie) (Etap I) zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu  finansowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


Udostępnij na: