dr Józef Barański

22 października (czwartek) 2009 r. o godz. 17:00
w Muzuem przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się spotkanie
z dr Józefem Barańskim.
Temat spotkanie „Książe Józef Poniatowski. Działalność
wojskowa w okresie napoleońskim”, które odbedzie się

Udostępnij na: