Dni Otwarte Funduszy Europejskich 07.10.2022r. 

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich czyli największą akcję promującą projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. W ramach  akcji DOFE  07.10.2022r.  Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie można będzie zwiedzić bezpłatnie.

Zwiedzanie w godzinach 08:00-15:30

Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji muzealnych Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Zamek został zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III. Największy okres jego świetności przypadł na czas panowania księcia Janusza I, syna Siemowita, który w latach 1422-1429 według projektu mistrza Nikolasa, przebudował go na swoją rezydencję. Za panowania następnych książąt zamek był ważnym punktem administracji Księstwa Ciechanowskiego, miejscem rokowań międzynarodowych oraz twierdzą, w której przechowywano skarbiec książęcy. Był przebudowywany i dostosowany do użycia broni palnej. Po śmierci Janusza II w 1495 roku zamek zaczął się chylić ku upadkowi, a po włączeniu Mazowsza do Korony w 1526 roku całkowicie stracił na swym znaczeniu i powoli popadał w ruinę. Pewne próby remontu zamku prowadziła królowa Bona (żona Zygmunta Starego Jagiellończyka). W połowie XVII wieku, w czasie „potopu szwedzkiego” zamek został zajęty i spalony przez Szwedów. Po II rozbiorze Polski w 1803 roku Prusacy rozebrali zabudowania wewnątrz zamku. Pozostawili tylko mury zewnętrzne, których nie byli w stanie naruszyć.

 

Udostępnij na: