Dlaczego młodzież ucieka od życia ?

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zapraszamy

4 czerwca 2009 r. o godz. 17:00 do Muzuem przy ul. Warszawskiej 61 na spotkanie z Piotrem Łapińskim, który będzie próbował odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie.

Piotr Łapiński- pedagog, specjalista terapii, pracownik Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień w Gdyni

Udostępnij na: