Czwartkowe Spotkania z Historią

Ciechanowskie Spotkania z Historią odbywają się w Muzuem
przy ul. Warszawskiej 61 w trzeci czwartek każdego miesiąca.
W 2008 r. odbyły się spotkania z następującymi wybitnymi ludźmi:

1. Spotkanie z dr Józefem Barańskim
Temat: „Społeczeństwo Mazowsza Północnego
wobec wybuchu Powstania Styczniowego”- 24.01. 2008 r.

2. Spotkanie z prof. dr hab. Grażyną Szelągowską
Temat: „Narodziny wielkiego miasta … Warszawa
i jej mieszkańcy w XIX wieku” – 21.02. 2008 r.

3. Spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Szczepańskim
Temat: „Emigracja zarobkowa z Mazowsza północnego
w XIX w.”. – 11.03. 2008 r.

4. Spotkanie z dr Andrzejem Nieuważnym
Temat: „200 lat po utworzeniu Księstwa Warszawskiego,
co z tego mamy?” – 17.04.2008 r.

5. Spotkanie z prof. dr hab. Jarosławem Dumanowskim
Temat: „Życie codzienne polskiej szlachty w XVI– XVII w.
– 15.05.2008 r.

6. Spotkanie z prof. dr hab. Anną Landau – Czajka
Temat: „Trudna tożsamość zasymilowanych Żydów
w Polsce międzywojennej” – 19.06.2008 r.

7. Spotkanie z dr Andzrejem Stawarzem
Temat. „Czym dla Polaków jest Niepodległość?” – 18.09.2008 r.

8. Spotkanie z Dariuszem Markiem Srzednickim
Temat: „Tajemnica życia i śmierci Marszałka Edwarda
Rydza Śmigłego” – 16.10.2008 r.

9. Spotkanie z Janem Engelgardem
Temat: „Droga Romana Dmowskiego do Niepodległości”
27 listopada 2008 r

Udostępnij na: