Czwartkowe Spotkania z Historią – 2009 r.

wykład pt. „Wincenty Witos – współtwórca niepodległej Polski”,
12 lutego (czwartek) o godz. 17:00 w budynku Muzeum
przy ul. Warszawskiej 61 wygłosi dr Janusz Gmitruk

dr Janusz Gmitruk – historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, dyrektor Archiwum
Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Autor m.in. „A Polska winna trwać wiecznie 110 lat działalności ruchu ludowego”, „Powstanie Zamojskie”, „Ruch ludowy w Polsce. Zarys dziejów”, „Stefan Skoczylas 1918 – 1945”, Stanisław Mikołajczyk 1901-1966”.

Udostępnij na: