Cykl – ZAMEK CIECHANOWSKI – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

wykład dr. inż arch. Roberta Kunkela
„ZAMKI NA MAZOWSZU”

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

zaprasza na wykład

dr. inż. arch. Roberta Kunkela

pt. „Zamki Na Mazowszu”

w dniu 21 marca (środa 2007 r. o godz. 17,oo

w budynku muzuem przy ul. Warszawskiej 61

dr inż. arch. Robert KUNKEL adiunkt Zakładu Architektury Polskiej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 1972, doktorat 1986. St. asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych 1973-1977. Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków od 1995-2003. Członek ICOMOS. Wykłady na UW Historia architektury średniowiecznej. Autor wielu analiz architektoniczno-konserwatorskich zabytków architektury.

Ważniejsze publikowane prace naukowe: Jan Baptysta Wenecjanin,

budowniczy i obywatel płocki, BHS XLV, 1984/1, s. 25-46; Renesansowa katedra płocka i jej twórca, Bernardinus de Gianotis, BHS XLIX, 1987/3-4, s. 227-249; Pars pro toto czyli wschodnie skrzydła klasztorów małopolskich jako samodzielne budowle (w: Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII w., Nasza Przeszłość 1994/83; Architektura

Gotycka na Mazowszu i w Wielkim Księstwie Litewskim (w: Dzieje Sztuki Polskiej, T. 2, Warszawa 1995); Fundacje Aleksandra Jagiellończyka w Wilnie

i Krakowie (w: Sztuka ok.1500, materiały z sesji SHS w Gdańsku, Warszawa 1997); O architekturze kościoła San Agostino w Rzymie, Ikonotheka, prace IHS UW, T. 13, 1988; Architektura romańska i gotycka i Dzieje architektury w Polsce Kraków 2004., Architektura gotycka na Mazowszu, 2006

Ważniejsze zrealizowane projekty: aranżacja wnętrza krypty i projekt grobowca króla Stanisława Augusta w Katedrze św. Jana w Warszawie 1995; projekty rekonstrukcji: tronu w Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Warszawie 1996 (w real.), kolumnady Przybytku Arcykapłana w Arkadii 1998 (w real.).

Udostępnij na: