Ciechanowscy bohaterowie Niepodległości i Apel Pamięci_10.11.2015r.

Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie, który znajduje się na Placu Kościuszki jest, obok pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, najważniejszym miejscem, w którym społeczeństwo naszego miasta ma okazję świętować dzień odzyskania Niepodległości.
Poświęcony jest bowiem naszym bohaterom, mieszkańcom tej ziemi, którzy jako członkowie POW, organizacji założonej przez Józefa Piłsudskiego, walczyli na terenie Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej, jak też w powstałym tu, na bazie tej organizacji 32 Pułku Piechoty i innych formacjach, uczestniczyli w walkach o granice wschodnie. Ponieśli największą ofiarę. Wśród nich byli ciechanowscy gimnazjaliści, harcerze, ale także rzemieślnicy, rolnicy. Wielu z nich zostało uhonorowanych najwyższymi odznaczeniami państwowymi – Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Virtuti Militari.

W dniu 10 listopada 1918 r. to członkowie tej organizacji rozpoczęli wyzwalanie miasta spod niemieckiej okupacji. Następnego dnia grupa 18 peowiaków doprowadziła do kapitulacji oddziału niemieckiego, stacjonującego w ciechanowskich koszarach, liczącego ok. 340 landszturmistów. Dzięki temu w dniu 11 listopada Ciechanów był wolny. Tego samego dnia w ratuszu nastąpiło oficjalne przejęcie władzy w ręce polskie. Dwa dni później miasto uroczyście świętowało odzyskanie Niepodległości.
W dniu 10 listopada b.r. społeczeństwo Ciechanowa zapaliło swoim bohaterom znicze pamięci.
Przybliżeniu sylwetek ciechanowskich bohaterów Niepodległości i zadań przez nich podejmowanych, służyła prelekcja w wykonaniu Bogumiły Umińskiej.
Wprowadzenia w tematykę odzyskania niepodległości w odniesieniu do całego kraju dokonał Zastępca Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie dr Antoni Krzysztof Sobczak. Pisząca te słowa nawiązała do historii powstania POW w Królestwie Polskim i roli, jaką odegrała ta militarna organizacja w czasie I wojny światowej. Poprzez pryzmat jej funkcjonowania i realizowanych zadań, przybliżyła działania ciechanowskiej formacji, która jako obwód powstała w połowie 1916 r. i odegrała główną rolę w przejmowaniu władzy z rąk okupanta.
Przypomniano także m.in. historię stacjonowania w ciechanowskich koszarach Legionów związanych z I Brygadą – od listopada 1916 r. do lipca 1917 r. (kryzysu przysięgowego) i wpływu ich na świadomość patriotyczną miejscowej organizacji POW a także lokalnego społeczeństwa. W klimat wydarzeń ówczesnego Ciechanowa i jego bohaterów wprowadzała prezentacja multimedialna z archiwalnymi fotografiami.
Na uroczystość przybyło wiele znamienitych postaci, na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Ciechanowa dr Krzysztofem Kacprzakiem, Przewodniczącym Rady Miasta Leszkiem Goździewskim i Wiceprzewodniczącym Stanisławem Talarkiem, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie dr Teresą Kaczorowską, Wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Bernardem Grzankowskim, reżyserem i scenarzystą filmowym Waldemarem Czechowskim, Mediami oraz wieloma zacnymi mieszkańcami miasta.
Współorganizatorami uroczystości było Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. „Marii Konopnickiej” w Ciechanowie, Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie na czele z Prezesem płk. Jackiem Stachiewiczem oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty z jego Prezesem Dariuszem Krawczykiem, kpt. Marcinem Dominiakiem oraz ciechanowskimi harcerzami z druhem Łukaszem Niewiadomskim.
Podczas spotkania Prezes Ciechanowskich Piłsudczyków w imieniu Organizacji uhonorował jednego z Członków – Porucznika Wojska Polskiego Marcina Chmielińskiego w dniu jego 90. urodzin okolicznościowym ryngrafem z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jubilatowi życzymy zdrowia i wielu lat życia!
Był to niezwykle ważny element uroczystości, tym bardziej, że Polska Organizacja Wojskowa, która dała nam tak wielu bohaterów Niepodległości, była ulubioną formacją Józefa Piłsudskiego, wolną od obcych wpływów i zawsze wierną. Tym bardziej więc dziękujemy za obecność na uroczystości ciechanowskim Piłsudczykom.
Po spotkaniu nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci pod pomnikiem POW a następnie na grobach poległych peowiaków – na cmentarzu przy ul. Płońskiej.
Z wielkim podziękowaniem
Bogumiła Umińska – inicjatorka uroczystości

Udostępnij na: