Ciechanów (X–XI w.)

Ciechanów (X–XI w.).
Przyłączenie Mazowsza do państwa Polan. Nowa władza wprowadza nową religię – chrześcijaństwo. W miejscach dawnego kultu budowane są kościoły. Początkowo drewniane, w prostej formie rotundy. Później kamienne. Pochówki ciałopalne wypierane są przez pochówki szkieletowe. Ale dalej, na prawym brzegu Łydyni (Lidyni), w faktorii gostkowskiej, kupcy arabscy za srebrne dirhemy i srebro siekane kupują chrześcijańskich niewolników, skóry, futra i miód… Około 976 r. zdeponowany zostaje tzw. „skarb ciechanowski” (1,5 kg srebra w wyrobach, monecie zachodniej i arabskiej).
Fantazja graficzna – czy tak wyglądał pierwszy kościół na Farskiej Górze? Dwa dirhemy, to tylko ułamek wspaniałego skarbu, który można zobaczyć na wystawie „Fakty i mity ciechanowskiego zamku”. A kamień, w formie bochna wypieczonego, przyrumienionego chleba, znaleziony nieopodal kościoła farnego, czy to relikt dawnego pogańskiego kultu?
Niezwykłe zabytki kryje mazowiecka ziemia i można je podziwiać, o ile trafiają do muzeów, a nie na aukcje internetowe.
____________
Prezentowany kamień „chlebowy” i arabskie dirhemy pochodzą ze zbiorów działu archeologicznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
opracował: Marek Piotrowski
Udostępnij na: