Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje, że dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych, przystąpiło do realizacji zadania, pt. „Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie”.

Udostępnij na: