Bohaterowie Niepodległości – w 100-lecie Jej odzyskania-fotorelacja

W dniu 9 listopada 2018 r. w naszym Muzeum odbyły się uroczystości poświęcone 100-leciu  odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zainaugurowano je przed pomnikiem Ciechanowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, upamiętniającym 13 bohaterów, którzy zginęli za wolną Polskę w latach 1918-1920. W hołdzie poległym  13. uczniów kl. VI D ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 21 Pułku Dzieci Warszawy w Ciechanowie z nauczycielem Dariuszem Bralskim, zapaliło znicze pamięci.  Muzealnicy, przedstawiciele Zarządu TMZC – prezes Eugeniusz Sadowski, wiceprezesi Bernard Grzankowski i Adam Krzemiński  –  oraz inni mieszkańcy miasta złożyli kwiaty. Wspólnie z przybyłym na  uroczystości ks. Teofilem Andrzejem Kapuścińskim, proboszczem parafii Łysakowo, odmówiono modlitwę za zmarłych. Z kolei pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, kwiaty złożyli uczniowie z klasy VIII a z nauczycielką Urszulą Pawlak ze Szkoły  Podstawowej Nr 6, którym Generał ten patronuje. Muzealnicy zapalili znicze pamięci. W siedzibie Muzeum, po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, przy akompaniamencie i śpiewie uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego,  Dyrektor Hanna Długoszewska-Nadratowska, w scenerii wystawy Bohaterowie Niepodległości w 100 lecie Jej odzyskania, powitała licznie przybyłych gości, przede wszystkim młodzież szkolną. Po wystawie oprowadziła jej autorka, dr Bogumiła Umińska. Przedstawiła główne jej założenie, którym jest zaprezentowanie poszczególnych etapów walk o wolność poprzez pryzmat ich bohaterów. „Klamrą spinającą” treść tej wystawy są bohaterowie o wymiarze narodowym – Tadeusz Kościuszko, który zainicjował  powstania narodowe, do którego odwoływano się w kolejnych zrywach narodowowyzwoleńczych i w czasie Wielkiej Wojny oraz Józef Piłsudski, który odegrał główną rolę w ostatecznym odzyskaniu niepodległości. Cennym walorem tej wystawy jest zaprezentowanie w tej sztafecie walk niepodległościowych – od powstań narodowych, (od Konfederacji barskiej po Powstanie Styczniowe)-  po I wojnę światową, zasłużonych powstańców a także  legionistów, członków Polskiej Organizacji  Wojskowej –  wkrótce  żołnierzy powstających wówczas różnych formacji Wojska Polskiego, walczących o granice wschodnie 1919-1920 – bohaterów związanych z północnym Mazowszem, w znaczącej mierze z  ziemią ciechanowską.

Po wernisażu nastąpiła promocja książki Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę urodzin, której dokonała również dr Bogumiła Umińska, redaktor tej publikacji. Książka jest pokłosiem wystawy i konferencji naukowej – uroczystości, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Andrzeja Dudy. Książka składa się więc z dwóch części. Pierwszą stanowi 19 artykułów, które są wynikiem badań wielu ludzi nauki z całej Polski i świata kultury. Są nimi:  Lech Zduńczyk, wójt gminy Regimin, prof. dr hab. Janusz Szczepański z AH w Pułtusku, dr hab. Władysław Kulesza z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW, dr Marek Piotr Deszczyński z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr hab. Krzysztof Schmidt-Szałowski em. prof.   Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego,  prof. dr hab. Jerzy Hickiewicz z Instytutu Elektrotechniki Politechniki Opolskiej,  prof. dr hab. Halina Lichocka z Instytutu Historii PAN, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, dr Michał Słoniewski ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, prof. dr hab. Jarosław Kita i dr Ewelina Kostrzewska z Instytutu Historii UŁ, dr Sławomir Jakubczak z Kancelarii Sejmu, Piotr Kaszubowski z Towarzystwa Miłośników Ziemi Przasnyskie, dr Magdalena Bilska-Ciećwierz z Muzeum Mazowieckiego w Płocku,  dr Antoni Krzysztof Sobczak z Łazienek Królewskich w Warszawie, dr Teresa Kaczorowska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  w Ciechanowie, dr Bogumiła Umińska z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Barbara Bielasta z Ciechanowa.

Zaprezentowany materiał badawczy przez w/w Autorów pozwala na nowe, szersze  spojrzenie na postać Ignacego Mościckiego, rodem z ziemi ciechanowskiej, jako człowieka, naukowca i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Drugą część stanowi relacja z okolicznościowej wystawy. Materiał jest ponadto bogato ilustrowany, zarówno zdjęciami archiwalnymi, związanymi z prezydenturą Ignacego Mościckiego, a więc także historią Polski  1926-1939,  jak  też współczesnymi fotografiami, dokumentującymi uroczystości. Ponieważ Ignacy Mościcki wraz z całą swoją rodziną – żoną Michaliną, córką i synami – obrońcami Lwowa, mieli  wielki wkład w dzieło odzyskania przez Polskę wolności, cieszymy się, że książka ukazała się w dzień obchodów 100-lecia odzyskania przez nas Niepodległości. Wymownym jej symbolem jest Niepodległościowe Logo Prezydenckie zamieszczone na pierwszej stronie publikacji.

Podczas promocji egzemplarze autorskie otrzymali przybyli na tę uroczystość autorzy artykułów: dr Teresa Kaczorowska,  Barbara Bielasta, dr Antoni Krzysztof Sobczak, Piotr Kaszubowski,  Lech Zduńczyk, Maria Klonowska.

Uroczystości patriotycznym spektaklem słowno-muzycznym A imię Jej – Niepodległa! Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie! uświetniła młodzież z I Liceum im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, przygotowanym według scenariusza historyków Wioletty i Andrzeja Kamińskich. Pieczę nad przygotowaniem oprawy muzycznej sprawował  nauczyciel Robert Widacki. Jako recytatorzy  wystąpili: Aleksandra Barańska (3hp), Julia Jaworska (3hp), Oliwia Kniter (2hb),  Honorata Mućka (2hb), Adrian Przybyszewski (2hb), Bartosz Czarnomski (2ha), Natalia Borkowska (2bmb), Laura Kiersikowska (1 hb), Filip Czyżykowski (1 mg). Zespół muzyczny stanowili: Piotr Lusawa (1 mg),  Maciej Sadowski (2 mia), Jakub Wiśniewski (2 bmb), Michał Klein (1 mib), Jakub Ceranowski (3 mib), Alicja Szemplińska (1bmb), Alicja Stypik (2 bmb), Agata Lusawa (3 mia), Aleksandra Pszczółkowska  (3 hp), Bartosz Oczkowski (1mg).

Było to wyjątkowo piękne epitafium dla Bohaterów Niepodległości, a dla nas wszystkich – słowa i muzyka duszy…

Bardzo dziękujemy naszym Artystom-licealistom, Uczniom szkół podstawowych, przybyłym z nimi Nauczycielom i wszystkim Uczestnikom naszych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

 

Bogumiła Umińska – organizator uroczystości

 

 

Zapraszamy na fotorelację

Foto: Zdzisław Smardzewski

Udostępnij na: