B+J (P)2

W Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 do 14 sierpnia czynna była
wystawa czasowa „Grafika, malarstwo i rysunek Bogumiły
i Jana Pręgowskich”

Bogumiła Pregowska i Jan Pregowski są absolwentami Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie pracują jako profesorowie w Instytucie Artystycznym tegoż Wydziału. Bogumiła Pręgowska prowadzi w Instytucie Artystycznym dyplomującą Pracownię wklęsłodruku na Kierunku studiów Grafika, natomiast Jan Pregowski dyplomująca Pracownię malarstwa na Kierunku studiów Malarstwo.
Uprawiają grafikę, malarstwo i rysunek biorąc udział w licznych wystawach zbiorowych środowiskowych i ogólnopolskich,
w wystawach międzynarodowych, sztuki polskiej za granicą, mając na swym koncie po kilkadziesiąt wystaw indywidualnych.
Wielokrotnie byli nagradzani za wysoki poziom artystyczny swoich prac w środowiskowych i ogólnopolskich konkursach na grafikę i malarstwo.

 

Udostępnij na: