Badania etnograficzne na terenie kresów wschodnich i południowo wschodnich

Dział Etnograficzny Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie prowadzi badania nad kulturą drobnoszlachecką na terenie kresów wschodnich i południowo wschodnich.

Dom rodu Porzeckich (Poczebuty, Białoruś)

Dom_1.jpg

Dom rodu Zaniewskich (Zaniewicze, Białoruś)

Dom_2.jpg

Spichlerz z zagrody drobnoszlacheckiej (Białoruś)

Spichlerz_1.jpg

Krzyż przydrożny (Zaniewicze, Białoruś)

krzyz_1.jpg

Udostępnij na: