VII Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego _ konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego

i pułtuskiego do wzięcia udziału w VI Konkursie Plastycznym

im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,

pt. „Sarmatyzm wczoraj i dziś” czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego

i pułtuskiego do wzięcia udziału w VI Konkursie Plastycznym

im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,

pt. „Sarmatyzm wczoraj i dziś” czytaj dalej

Termin nadsyłania prac – 26 kwietnia 2011 r.

1.Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

2. Celem konkursu jest:

– przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, który będzie promował postać ks. M. K. Sarbiewskiego

– poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością

– rozwijanie wrażliwości plastycznej wśród młodzieży

– kształcenie postawy kreatywnej ucznia

– popularyzowanie polskości w twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego

3. Projekty prac w formacie do wielkości 50x70cm, wykonanych w dowolnej technice należy dostarczyć lub przesłać do 26 kwietnia 2011 r. na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

06-400 Ciechanów

ul. Warszawska 61 a

4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i przygotowanie wystawy nastąpi 8 maja 2011 r. o godz. 19.00 podczas VII Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w scenerii powyższych prac, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.

Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody.

Jednocześnie uprzejmie zapraszamy na odczyt Pana Lecha Bobiatyńskiego – Kustosza Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej UW, specjalisty filologii klasycznej i germańskiej –Wzlot poetycki: Horacy, Kochanowski, Sarbiewski, Mickiewicz , który będzie miał miejsce wcześniej, tj. o godz. 17.00, także w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Organizatorzy konkursu:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie www.muzeumciechanow.pl

tel.23-672-53-46 (Dział Historii)

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.com (tu program VII Międzynarodowych

Dni ks. M. K. Sarbiewskiego)

Czytaj więcej

VII Międzynarodowe Dni ks.M.K.Sarbiewskiego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Chrześcijański Horacy z Mazowsza – Ks. M.K.Sarbiewski_2011
8 maja (niedziela) 2011 r. o godz. 17:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w ramach VII Międzynarodowych Dni ks. M.K. Sarbiewskiego odbył się wykład Lecha Bobiatyńskiego, Kustosza Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej UW mgr. filologii klasycznej i mgr. filologii germańskiej pt. „Wzlot poetycki; Horacy, Kochanowski, Sarbiewski, Mickiewicz” .

zobacz galerię

W ramach VII Międzynarodowych Dni ks. M.K.Sarbiewskiego, organizowanych przez Stowarzyszenie Academia Euroapea Sarbieviana odbyło się wiele imprez kulturalnych – odczytów, spotkań autorskich, konkursów i koncertów, mających na celu przypominanie i promowanie postaci i twórczości ks.M.K.Sarbiewskiego, rodem z Sarbiewa k.Płońska, największego poety baroku, uwieńczonego przez papieża Urbana VIII Poetyckim Wawrzynem – najwyższą nagrodą literacką, którą otrzymali wcześniej Dante i Petrarka, porównywaną ze współczesną nagrodą Nobla.

W uroczystościach tych brało udział wiele instytucji kulturalnych i samorządowych z pow. ciechanowskiego, płońskiego i przasnyskiego..
Jednym ze współorganizatorów tych Dni było Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. W dniu 8 maja 2011 r. miał tu miejsce odczyt kustosza Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, filologa klasycznego i germanisty, P.Lecha Bobiatyńskiego, zatytułowany „Wzlot poetycki: Horacy, Kochanowski, Sarbiewski, Mickiewicz”.
Ks.M.K. Sarbiewski stanowi w świecie literatury i kultury polskiej zjawisko niepowtarzalne. Według badacza jego twórczości, także jezuity, o.Józefa Warszawskiego, na przestrzeni 1000. lat jej dziejów nie znajduje sobie równego. Od pierwszego wydania jego poezji „Liricorum libri tres” w 1625 r. – na przestrzeni 72 lat od śmierci miał aż 34 wydania swoich publikacji, większość poza granicami kraju. W dziejach kultury europejskiej nie ma drugiej takiej postaci, która w tak krótkim czasie doczekałaby się takiej ilości wydań.

Ponadto od pierwszego pojawienia się na literackiej arenie europejskiej w 1625 r., praktycznie nie schodził z niej aż po wiek XX. Najbardziej znany był i jest poza granicami kraju.

Mistrzem jego był Horacy, największa sława antycznego Rzymu i Imperium Rzymskiego. Dla Europy chrześcijańskiej natomiast i wywodzącej się z niej wszechświatowej kultury europejskiej taką sławą był ks.M.K.Sarbiewski. Nie tylko wskrzesił klasyczność z jej najwytworniejszych czasów augustowskich, nie tylko dorównał Horacemu w formie jego poezji, ale przewyższył go treścią najwznioślejszych myśli, przepojonych religijnością. Wiele czerpał z J.Kochanowskiego, który był jego ulubionym poetą.

Dzięki Sarbiewskiemu Europa zyskała „Chrześcijańskiego Horacego” i pozbyła się odtąd kompleksów niższości wobec dominującej do jego czasów twórczości antycznej.

Natomiast twórczością Sarbiewskiego interesował się największy wieszcz A.Mickiewicz. Zaliczał go do mistrzów języka, kunsztu wysławiania się, umieszczając go przed największym z mistrzów jęz. polskiego – Janem z Czarnolasu.
Prelegent, znawca literatury, nie tylko klasycznej, ale także barokowej, w tym szczególnie ks.M.K.Sarbiewskiego, prezentując wybrane utwory poetów, po mistrzowsku dokonywał ich analizy. Wskazywał na ich muzy, zróżnicowane wzloty w poezji i zawarte treści, a także wza-jemne powiązania. Do wielu z nich sam skomponował muzykę, która na skrzypcach pięknie roz-brzmiewała za sprawą dyrygenta chóru Instytutu Filologii Klasycznej UW Marka Snycerskiego. Wiele z tych utworów także deklamował.

W salach ciechanowskiego Muzeum panował więc nie tylko duch „sarbiewskiego” baroku, ale także antyku, odrodzenia i romantyzmu.

Na koniec dr Teresa Kaczorowska, prezes Academiae Europaea Sarbieviana, inicjatorka i koordynatorka Dni ks.M.K.
Sarbiewskiego, dokonała podsumowania tegorocznej ich edycji, podkreślając najważniejsze wydarzenie jakim było odsłonięcie tablicy epitafijnej na murach kościoła Św. Boromeusza na warszawskich Powązkach, poświęconej ks.M.K.Sarbiewskiemu, który tam jest pochowany. Było one poprzedzone uroczystą mszą św. w kościele św. Boromeusza, celebrowaną przez pięciu jezuitów, na czele z ich prowincjałem.

Bogumiła Umińska

Ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640),

urodzony w Sarbiewie koło Płońska, absolwent kolegium jezuickiego w Pułtusku, Akademii Wileńskiej i Collegium Romanum w Rzymie.

Najwybitniejszy łaciński poeta doby baroku, uwieńczony przez papieża Urbana VIII najwyższą nagrodą literacką świata – poetyckim laurem, porównywanym z obecną Nagrodą Nobla

w dziedzinie literatury. Nazywany „sarmackim Horacym” i „chrześcijańskim Horacym”, teoretyk poezji, filozof, teolog, wykładowca w kolegium jezuickim w Krożach na Żmudzi, Połocku, niemieckim kolegium jezuickim w Rzymie, dziekan Wydziału Filozofii Teologii w Akademii Wileńskiej. Słynny orator, kaznodzieja króla Władysława IV Wazy. Najbardziej popularny polski autor za granicą.

Jego wiersze były tłumaczone na najważniejsze języki świata, drukowane w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Anglii, we Włoszech i na Węgrzech.

Czytaj więcej

Wakacje w Muzeum 2011

W dniach od 01. – 05.08.2011 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej

w Ciechanowie zorganizowało dla dzieci „Wakacje w Muzeum_2011”

zobacz galerię

Po raz kolejny Muzeum Szlachty Mazowieckiej zorganizowało akcję dla dzieci pozostających w domach pt. „ Wakacje w Muzeum 2011”, która odbywała się w dniach 01.08. – 05.08.2011r. Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie wśród dzieci, innym od codziennego – sposobem spędzenia czasu wolnego. Podopieczni pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej a zarazem pracowników działu naukowo-oświatowego miały możliwość poznania dorobku kulturalnego naszego miasta.
Pociechy zwiedzały ekspozycje muzealne, brały udział w zajęciach plastycznych, konkursach historycznych z nagrodami i różnego rodzaju quizach. Poznały legendy zamkowe, zapoznały się z tradycją przetwórstwa lnu na podstawie bajki Marii Konopnickiej „ Jak to ze lnem było”, którego doskonałym materiałem ilustracyjnym, oddziaływującym na wyobraźnię młodego odbiorcy okazały się eksponaty zgromadzone na wystawie „ Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze ”. Trafnym pomysłem była, także zabawa „ Z kufra prababci…”, polegająca na głębokiej refleksji nad znaczeniem pamiątek rodzinnych. Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci brały udział w grach zespołowych na świeżym powietrzu, zajęciach tanecznych oraz wspólnym śpiewaniu – karaoke.
Dzięki życzliwości ZKM Ciechanów ostatniego dnia akcji odbyła się wycieczka autokarowa do Gołotczyzny. Dzieci zwiedziły Muzeum w Gołotczyźnie, w tym: „Dworek” A. Bąkowskiej oraz „Krzewnię” dom w którym żył i tworzył Aleksander Świętochowski. Na terenie zabytkowego parku dzieci brały udział
w grach zespołowych i piekły kiełbaski na ognisku. Na zakończenie dwie drużyny (chłopców i dziewczynek) zmierzyły się w konkursie wokalnym „Bitwa na głosy”.

Program akcji Wakacje w Muzeum 2011
w dniach od 01.08. do 05.08.2011 r. w godzinach
od 10:00 do 14:00

01.08. (poniedziałek) – Spotkanie organizacyjne
– Zwiedzanie ekspozycji muzealnych
– Śniadanie
– Legendy zamkowe czytanie
– Zabytki Ciechanowa (pokaz slajdów i filmu)
– Krzyżówka wiedzy

02.08. (wtorek) „ Jak to ze lnem było” praca w oparciu o bajkę M. Konopnickiej
( przetwórstwo lnu)
– Śniadanie
– Zajęcia muzyczno- ruchowe
– Kwiaty z bibuły – nauka i wykonywanie

03.08. (środa) Quiz z nagrodami
– Śniadanie
– Warsztaty plastyczne (prace grupowa)
– Gry planszowe

04.08. (czwartek) – „Z kufra prababci” refleksja nad znaczeniem i rolą pamiątek rodzinnych
– Śpiewać każdy może „Karaoke”
– Śniadanie
– Wyjście na błonia zamkowe (historia zamku oraz gry i zabawy na powietrzu)

05.08. (piątek) – Zbiórka przy Muzeum w Ciechanowie
– Wyjazd do Muzeum w Gołotczyźnie:
– gry i zabawy na powietrzu
– plener malarski
– zwiedzanie obiektów muzealnych
– ognisko
Powrót do Ciechanowa, refleksje na temat „Wakacji” spędzonych w Muzeum oraz pożegnanie.

Czytaj więcej