Greta Magalińska, „Otwarta przestrzeń” Malarstwo wystawa czasowa

Muzeum Szlachty Mazowieckiej i AMBASADA REPUBLIKI LITWY
w WARSZAWIE serdecznie zapraszają do zwiedzania wystawy,
czasowej, pt. Greta Magalińska, „Otwarta przestrzeń” Malarstwo.
w Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie
Oddział Muzuem w Gołotczyźnie ul. Świętochowskiego 3

….jeśli sztuka obecna „zwana dalej” współczesną ma wiele rytmów, nurtów a nawet dróg pokrętnych, jeśli poszukuje sposobów wyrażania lub możliwości przekazu, jeśli chce o czymś nie tylko opowiadać, ale i przekonać do siebie – czyni to na wiele sposobów, nie zawsze zauważanych, akceptowanych, odbie-ranych właściwie przez widza.
Wśród tych wielu dróg staroświeckich – i tych podobno niebanalnie nowoczesnych, wśród poszukiwań mocno ekscentrycznych opisywanych w literaturze Wielkiego Świata, ciągle jest obecny nurt sztuki sięgający do najprostszych emocji – działający na podstawowe zmysły. Widzimy, czujemy, postrzegamy: kolor, ciepło, światło.
Dotykamy obrazu, bo COŚ on dla nas znaczy. Wśród takich obrazów jesteśmy, patrząc na twórczość GRETY MAGALIŃSKIEJ.

Greta urodziła się w Wilnie i tam chodziła do szkół artystycznych, kończąc studia w klasie fortepianu w Wileńskiej Akademii Muzycznej. Jest również absolwentką wydziału wokalnego Łódzkiej Akademii Muzycznej. Ma za sobą roczny staż w Wiedniu. Co to znaczy?
Otóż tyle, że w swoim poznawaniu świata zetknęła się z różnymi propozycjami artystycznymi, różnymi tradycjami i wieloma przekazami tychże. Dużym i trudnym kawałkiem europejskiej kultury, która nie raz musi opowiedzieć się po stronie znanych sobie symboli, co w żaden sposób nie czyni zadania łatwiejszym.
Sztuką jest być teraz i mieć oparcie w przeszłości, mówić własnym głosem, szukać swojego miejsca i pozostać wiernym swoim przekonaniom, umiejętnościom. Zrobić krok przed siebie i przed sobą.
Twórczość Grety nie należy do nurtu łączącego naukę tak dzisiaj modną w sztukach pięknych. Trudno podejrzewać artystkę o zawieszenie piłki w wodzie tak, by…. Itd.
Ale nietrudno ją podejrzewać, że będzie swoją wrażliwością pokazywała nam świat tajemniczych zmysłów, wiec … może jednak znajdziemy i tutaj ciekawość zawieszonej w wodzie piłki. Próbujmy.
Niech każdy z nas będzie artystą zaczarowanym kosmosem, niech słucha, patrzy, pisze, mruży oczy przed słońcem, mruży oczy pod wiatr, otwiera parasol w deszczu, niech „OTWIERA PRZESTRZEŃ”

Grażyna Krzyżanowska-Figurska, kurator

Czytaj więcej

Badania archeologiczne na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Prace archeologiczne na dziedzińcu zamkowym i wokół Zamku miały na celu odkrycie średniowiecznego bruku i zinwentaryzowanie do rekonstrukcji oraz przebadanie archeologicznie fragmentu dziedzińca.

A oto kilka zdjęć z dotychczasowych badań:
1.ZAMEK W PAŹDZIERNIKOWEJ KRASIE. NA DZIEDZIŃCU TRWAJĄ BADANIA ARCHEOLOGICZNE. FOT. STUDIO MD FOTOGRAFIA TECHNICZNA
01.1.jpg
02. CAŁKOWICIE ODSŁONIĘTY ŚREDNIOWIECZNY BRUK CIECHANOWSKIEGO ZAMKU. PRZY DOMU MAŁYM WIDOCZNE WYKOPY ARCHEOLOGICZNE. ZDJĘCIE Z BALONU. FOT. STUDIO MD FOTOGRAFIA TECHNICZNA
02.2..jpg

03. WYKOPALISKA NA DZIEDZIŃCU ZAMKOWYM. KAMIENIE I CEGŁY TO ŚLAD PO NIEZNANYM BUDYNKU W CENTRUM DZIEDZIŃCA. FOT. ARCHIWUM MSM
03.3..jpg

04. BUDYNEK W CENTRUM DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO. WIDOK OD ZACHODU. FOT. ARCHIWUM MSM
04.4..jpg

prace wykopaliskowe – początkowa faza

P7180051.JPG
P7190052.JPGP7260163.JPGP7260174.JPG

Czytaj więcej

Konkurs historyczny „Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa”

19 maja (czwartek) 2011 r. o godzinie 11:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród 14 edycji konkursu historycznego pt. „Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa” .czytaj dalej

„Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa”
W dniu 19 maja 2011 r. w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa”. Była to 14. edycja konkursu historycznego, a 5. dotycząca dworów północ-nego Mazowsza.
Organizując po raz kolejny konkurs o tej tematyce, chcieliśmy zwrócić uwagę na niezwykłe zjawisko architektoniczne i kulturowe jakim były polskie dworki.
Styl tzw. dworkowy w budownictwie po kilkudziesięciu latach wyeliminowania z naszej architektury, z wielkim wręcz entuzjazmem powraca do naszego krajobrazu. Tym samym skłania do refleksji nad jego dawnymi formami, po których niejednokrotnie pozostały tylko relikty. Na mapie przedwojennej Polski było kilkanaście tysięcy dworów i pałaców. Pozostało zaledwie 3 tysiące, z tego ok. 2 tysiące w stanie ruiny. Na terenie północnego Mazowsza było ponad 1000 dworków. W okresie głównie powojennym zniszczeniu uległo ponad 70
a nawet 80%.
Dawne dworki to jednak nie tylko charakterystyczny styl, który ze swoim zapleczem folwarcznym, założeniami parkowymi, stanowił o pięknie naszego krajobrazu architektonicznego, ale niepowtarzalne zjawisko kulturowe. To przede wszystkim tętniące życiem ogniska tożsamości narodowej, wzory życia rodzinnego, społecznego, kulturalnego. To placówki krzewiące wszelkie przejawy postępu a jednocześnie kryjące w sobie wiele tajemnic, szczególnie ciekawych wydarzeń związanych z ich dziejami.
Zachęcając uczniów do wędrówek w czasie i przestrzeni wokół tej tematyki, chcieli-śmy aby ta przeszłość, po której pozostały niejednokrotnie ruiny, została przywrócona pamięci.
Oczekiwaliśmy w pracach zaprezentowania w dowolnej formie wybranego jednego dworku, przedstawiając jego historię i losy obecne, korzystając z literatury przedmiotu, fotografii współczesnych i archiwalnych, dokumentów, wywiadów, własnych refleksji w odkrywaniu dziejów mieszkańców dworów.
Na konkurs wpłynęło 31 prac z 12. szkół, w tym z 3. szkół podstawowych, 7. gimnazjów, 2. liceów oraz 1. praca osoby dorosłej. Do konkursu przystąpiło 30. uczniów, w tym:
4. ze szkół podstawowych, 13. gimnazjalistów, 13. licealistów.
W konkursie wzięła udział osoba dorosła – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Popowie, P.Ewa Żmijewska, prezentując obszerną pracę, z aparatem naukowym: „Dzieje ro-dziny Skarżyńskich – ziemian z Popowa, w pow. pułtuskim na przełomie XIX i XX wieku.
Natomiast spośród szkół udział był następujący::
Szkoły podstawowe:
1.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie – 1 praca pod kierunkiem p. Violetty Romanowskiej
2.Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1 praca pod kierunkiem p. Pawła Kosudy
3.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym – 2 prace pod kierunkiem p. Krystyny Machnowskiej
Gimnazja:
1.Miejski Zespół Szkół Nr 2w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – 3 prace pod kierunkiem p. Violetty Romanowskiej
2.Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie – 2 prace pod kierunkiem p. Anny Pysznej
3.Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku przy ul. Ks. Michalaka 10 – 1 praca pod kierunkiem p. Heleny Balcerzak
4.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kroczewie, Gimnazjum w Kroczewie – 1 praca pod kierunkiem p. Alicji Kołaczyńskiej
5.Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie przy ul. Sportowej 1 – 1 praca pod kierunkiem p. Andrzeja Mielcarka
6.Gminny Zespół Szkół w Regiminie, Gimnazjum w Regiminie – 1 praca pod kierunkiem p. Marzeny Wyjadłowskiej oraz 1 praca pod kierunkiem p. Aldony Łyszkowskiej
7.Gimnazjum w Siedlinie – 3 prace pod kierunkiem p. Katarzyny Kowalewskiej
Licea:
1.II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 – 1 praca pod kierunkiem p. Jerzego Czyżewskiego
2.I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie – 11 prac pod kierunkiem p. Wiesława Góreckiego oraz 1 praca pod kierunkiem p. Marka Kiełbasińskiego
Komisja konkursowa rekrutująca się z pracowników merytorycznych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w składzie:
1.Hanna Długoszewska-Nadratowska – dyrektor
2.dr Antoni Krzysztof Sobczak – wicedyrektor
3.Bogumiła Umińska – kierownik Działu Historii
4.Urszula Adamiak – asystent w Dziale Historii
oceniała prace w czterech kategoriach wiekowych, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, licea . Oceniano prace pod względem merytorycznym, nowatorskim i estetycznym.
Przyznano następujące nagrody:
W kategorii szkoły podstawowe:
I nagroda
Dominika Balińska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, praca pt. „Historia dworku w Karniewie”; P. Krystyna Machnowska
II nagroda
Aleksandra Archacka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, praca pt. „Historia dworku w Klukowie”; P. Krystyna Machnowska
III nagroda
1.Magdalena Kraśniewska – Szkoła Podstawowa w Gumowie, praca pt. „Dworek w Kownatach Wojnowych”; P. Paweł Kosuda
2.Julia Szcześniak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie, praca pt. „Dworek Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie”; P. Violetta Romanowska
W tej kategorii wiekowej nie przyznano wyróżnień.
W kategorii gimnazja:
I nagroda
1.Klaudia Ćwiek – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „Wróblewo”; P. Helena Balcerzak
2.Anna Maruszewska – Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, praca pt. „Dwór w Nosarzewie Borowym”; P. Andrzej Mielcarek
II nagroda
1.Małgorzata Frączkowska – Gminny Zespół Szkół w Regiminie, Gimnazjum w Regiminie, praca pt. „Krótka historia dworku w Klicach i jego właścicieli”; P. Marzena Wyjadłowska
2.Malwina Krupińska – Gimnazjum w Siedlinie, praca pt. „Dworek w Strachówku”; P. Katarzyna Kowalewska
III nagroda
1.Anita Kędzierska – Gminny Zespół Szkół w Regiminie, Gimnazjum w Regiminie, praca pt. „Dwór w Grzybowie”; P. Aldona Łyszkowska
2.Karolina Gutowska – Gimnazjum w Siedlinie, praca pt. „Dwór w Dalanówku”; P. Katarzyna Kowalewska
Wyróżnienia
1.Natalia Nowocińska – Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie, praca pt. „Dworek w Krzynowłodze Wielkiej”; P. Anna Pyszna
2.Magdalena Piórkowska – Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie, praca pt. „Dzieje dworku szlacheckiego w Bogdanach Wielkich”; P. Anna Pyszna
3.Anna Piwowarska – Gimnazjum w Siedlinie, praca pt. „Dwór w Bogusławicach”; P. Katarzyna Kowalewska
4.Aleksandra Szajnowska – Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, praca pt. „Wspomnienia o dworku Krasińskich”;
P. Violetta Romanowska
5.Paulina Pawlak – Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, praca pt. „Sienkiewiczówka”; P. Violetta Romanowska
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:
1.Dawid Dobczyński – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kroczewie, Gimnazjum w Kroczewie, praca pt. „Jaworowy Dwór – dawniej i dziś”; P. Alicja Kozaczyńska
2.Maciej Chodubski – Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, praca pt. „Dworek w Żelazowej Woli miejsce urodzenia Fryderyka Chopina”; P. Violetta Romanowska
W kategorii licea:
I nagroda
Joanna Pleńkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dwór w Zgliczynie-Glinkach”;
P. Marek Kiełbasiński
II nagroda
1.Oktawia Paszko – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek szlachecki w Rumoce”;
P. Wiesław Górecki
2.Daniel Tadrzyński – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Uniszkach Zawadzkich”; P. Wiesław Górecki
III nagroda
Magdalena Rostkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Pałukach”;
P. Wiesław Górecki
Wyróżnienia
1.Łukasz Rogowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Opinogórze”;
P. Wiesław Górecki
2.Wioleta Gołębiewska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek Ranieckich w Unierzyżu”; P. Wiesław Górecki
3.Alicja Otrembska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dwór w Chamsku”;
P. Wiesław Górecki
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:

1.Mateusz Bylicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Bogurzynie”;
P. Wiesław Górecki
2.Mateusz Załęski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dwór w Liberadzu”; P. Wiesław Górecki
3.Adrianna Maćkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Bogurzynie”;
P. Wiesław Górecki
4.Jakub Wyszkowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Jaworowy Dwór”; P. Wiesław Górecki
5.Martyna Jankowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Żelazowej Woli”;
P. Wiesław Górecki
6.Dominika Potyrała – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, praca pt. „Dworek w Sulerzyżu”; P. Jerzy Czyżewski
7.
8.Prace niejednokrotnie budzą uznanie dla wielkiego zaangażowania uczniów, szerokiej kwerendy literatury przedmiotu, dociekaniu historii z nimi związanych, uczciwego docierania do miejsc związanych z danymi dworkami, wykonywaniu dokumentacji zdjęciowej i przeprowadzaniu wywiadów z mieszkańcami, związanymi w jakikolwiek sposób z nimi lub pamiętającymi ich funkcjonowanie.
Zwycięzcy otrzymali dobre nagrody rzeczowe i książki.
9.
Nagrodę specjalną otrzymała nauczycielka jęz. polskiego ze Szkoły Podstawowej w Serocku, Pani Ewa Żmijewska która nadesłała pracę „Dzieje rodziny Skarżyńskich – ziemian z Popowa na przełomie XIX i XX wieku”. Podczas wystąpienia P. Żmijewska dokonała prezentacji najważniejszych postaci rodu Skarżyńskich, do których Popowo należało przez ponad 200 lat, począwszy od 1816 r. Nie tylko wzorowo prowadzili swoje dobra, ciągle je powiększając,( w 1905 r. liczyły one 4451 ha) ale pełnili zacne funkcje publiczne i reprezentowali postawy obywatelskie. Byli wśród nich zarówno posłowie, oficerowie walczący w powstaniu listopadowym, sędziowie pokoju .
Na uroczystość oprócz laureatów i nauczycieli – opiekunów prac przybyło wiele innych osób, zainteresowanych tą tematyką.
Niezwykłym Gościem uroczystości był Pan Andrzej Bobiński z Poznania, jeden z największych przedsiębiorców i menadżerów poznańskiej elity gospodarczej, z wykształcenia inż. mechanik po Politechnice Poznańskiej. Jest on synem ostatniego właściciela Popowa, Leonarda Bobińskiego, warszawskiego adwokata, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii paryskiej Sorbony, do którego miejscowość ta należała od 1921 r.
W swoim wystąpieniu Pan Andrzej Bobiński wspominał czasy zarówno przedwojennego Popowa, w którym spędził swoje sielskie dzieciństwo, jak też nawiązywał do przykrych losów rodziny, jakie przyniosła okupacja. Wspominał m.in. jak przed 1939 r. często lądowały w Popowie samoloty z garnizonu w Legionowie. Oficerowie mieli tu swoją przystań i przyjmowani byli z wielką gościnnością. Wojna zniweczyła wszystko. Państwo Bobińscy musieli opuścić swoją miejscowość. Schronili się wówczas u swoich krewnych, P. Bobińskich w Nużewku pod Ciechanowem. Ojcu Pana Andrzeja Leonardowi nie udało się jednak przeżyć wojny. Został aresztowany właśnie w Nużewku w lutym 1945 r. i wkrótce ( 25 lutego) zamordowany przez NKWD i UB w Ciechanowie przez funkcjonariuszy UB. Nie jest nawet znane jego miejsce pochówku.
Bogumiła Umińska

Czytaj więcej

Konkursy historyczne

Konkursy historyczne organizowane są cyklicznie od wielu lat .
Kierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej z północnego Mazowsza. Polegają na pisemnym opracowaniu zapowiedzianego wcześniej tematu.

 

Na przestrzeni minionych lat dotyczyły one genealogii własnych rodów, z zaprezentowaniem najciekawszych sylwetek, jak też historii regionu, skoncentrowane na historii miejscowości czy najbliższej okolicy zamieszkania ucznia. Od dwóch lat związane są one z historią dawnych dworów i życia ich mieszkańców.

Celem naszym jest zaktywizowanie młodzieży w poznawaniu historii regionalnej. Konkursy cieszą się dużą popularnością, zaangażowaniem wielu uczniów i ich nauczycieli.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży architekturą i historią dawnych dworków (zabudowań gospodarczych, parków, figur i innych pozostałości). Celem jego również zainteresowanie młodzieży architekturą i historią dawnych dworów, które są dzisiaj zanikającym i wręcz nieznanym elementem naszego krajobrazu, a kiedyś stanowiły o jego pięknie, tętniły życiem nie tylko rodzinnym. Były centrami kultury, budzenia świadomości narodu i walk o jego przetrwanie.

Tytuły konkursów:
1. Mój rodowód – 1997/1998
2. Mj rodowód – 1998/1999
3. Z historii mojej okolicy – 1999/2000
4. Historia mojej rodziny i miejscowości – 2000/2001
5. Powstanie styczniowe – historia i pamięć – 2001/2002
6. Historia mojej rodziny i miejscowości – 2002/2003
7. Z historii mijego regionu – 2003/2004
8. Najciekawsze historie z kart dziejów mojej rodziny – 2004/2005
9. Wokół dawnych dworów – 2005/2006
10. Założenia dworskie we współczesnym obiektywie – 2006/2007
11. Mazowieckie dworki dawniej i dziś – 2007/2008
12. II wojna światowa na Mazowszu Północnym we wspomnieniach… – 2008/2009
13. Co kryją w sobie mazowieckie dworki…?. – 2009/2010
14. Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa
15.  Powstanie styczniowe – historia i pamięć

Czytaj więcej

VII Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego
i pułtuskiego do wzięcia udziału w VI Konkursie Plastycznym
im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,
pt. „Sarmatyzm wczoraj i dziś” czytaj dalej

Termin nadsyłania prac – 26 kwietnia 2011 r.

1.Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

2. Celem konkursu jest:
– przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, który będzie promował postać ks. M. K. Sarbiewskiego

– poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością

– rozwijanie wrażliwości plastycznej wśród młodzieży
– kształcenie postawy kreatywnej ucznia
– popularyzowanie polskości w twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego

3. Projekty prac w formacie do wielkości 50x70cm, wykonanych w dowolnej technice należy dostarczyć lub przesłać do 26 kwietnia 2011 r. na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
06-400 Ciechanów
ul. Warszawska 61 a

4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i przygotowanie wystawy nastąpi 8 maja 2011 r. o godz. 19.00 podczas VII Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w scenerii powyższych prac, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.

Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody.

Jednocześnie uprzejmie zapraszamy na odczyt Pana Lecha Bobiatyńskiego – Kustosza Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej UW, specjalisty filologii klasycznej i germańskiej –Wzlot poetycki: Horacy, Kochanowski, Sarbiewski, Mickiewicz , który będzie miał miejsce wcześniej, tj. o godz. 17.00, także w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Organizatorzy konkursu:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie www.muzeumciechanow.pl
tel.23-672-53-46 (Dział Historii)

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.com (tu program VII Międzynarodowych
Dni ks. M. K. Sarbiewskiego)

Czytaj więcej

„Co kryją w sobie mazowieckie dworki?…” _ 2010r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza13. edycję konkursu historycznego

„Co kryją w sobie mazowieckie dworki?…”

Jest to 4. edycja konkursu historycznego dotycząca dworków północnego Mazowsza.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież szkolną do przeżycia wakacyjnej przygody, związanej z odkrywaniem tajemnic dawnych dworków.

Były one kiedyś nierozłącznym elementem naszego krajobrazu architektonicznego, jak pięknym – świadczy chyba fakt, że po kilkudziesięciu latach ów styl wraca znowu do łask. Ale dawny dworki to nie tylko charakterystyczny styl w architekturze, to swoisty, niepowtarzalny klimat życia całych pokoleń, podporządkowany kalendarzowi przyrody a przede wszystkim ogniska i nośniki wszelkiego postępu, nie tylko rolniczego, ale też oświatowego i kulturalnego.

Co z nich zostało? – spróbujmy zajrzeć do ich wnętrz, uwiecznić ich stan obecny fotografując ich pozostałości architektoniczne i założenia parkowe, ale może też dotrzeć do starych fotografii, dokumentów, wspomnień, traktujących o ich historii, losach ….. Jeśli nie ma takich możliwości – może pamiętają dawnych właścicieli i tamten czas najstarsi mieszkańcy wsi, może zechcą podzielić się swoimi refleksjami.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież szkolną do niezwykłej przygody.

W pracach oczekujemy zaprezentowania w dowolnej formie swojej przygody z dworkiem, docierania do jego tajemnic i podzielenia się z nami swoimi „odkryciami”.

Należy wybrać jeden dworek i na podstawie przeprowadzonych rozmów z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, literatury przedmiotu, własnych spostrzeżeń, zebranego materiału ikonograficznego archiwalnego, jak też wykonanych przez siebie fotografii z aktualnego stanu dworku i jego założenia parkowego – spróbować ten dworek zaprezentować.

.

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej), gimnazjalnych, szkół średnich,

2. Praca może mieć jednego autora,

3. Prace młodzieży szkolnej powinny być uprzednio zaakceptowane przez nauczyciela prowadzącego,

4. Prace powinny być w formie pisemnej (wydruk z komputera) oraz na płytce CD jako: opis, wywiad, monografia, pamiętnik, wspomnienia, uzupełnione dokumentacją fotograficzną,

5. Na stronie tytułowej należy podać: główny tytuł pracy „Co kryją w sobie mazowieckie dworki” oraz podtytuł z nazwą dworku, którego dotyczy praca, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela kwalifikującego pracę,

6. Na końcu pracy prosimy o zamieszczenie informacji o źródłach, z których uczeń korzystał,

7. Praca nie może uczestniczyć w innym konkursie,

8. W konkursie nie będą kwalifikowane prace nie spełniające jednego z w/w kryteriów,

9. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 10 marca 2010 r.na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Ul.Warszawska 61 a

06-400 Ciechanów

Z dopiskiem Dział Historii

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2010 r.

11.Uczniowie, którzy dostarczą najciekawsze prace otrzymają atrakcyjne nagrody!

Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 023-672-53-46 (z Działem Historii)

Czytaj więcej