APEL w sprawie II Wojny Światowej

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
i redakcja „Tygodnika Ciechanowskiego”
chcą wrócić wspomnieniami do Ciechanowa
i okolic z okresu wojny i okupacji 1939-1945.

Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej planujemy na tę okoliczność przygotować wystawę, pokazującą życie mieszkańców naszego miasta i jego najbliższych okolic w okresie II wojny światowej.
To już, jak sądzimy, ostatnia chwila, aby skorzystać z pamięci osób, które przeżyły tamte lata, ich członków rodzin, najbliższych, sięgnięcie do rodzinnych wspomnień, archiwów, albumów.
Zwracamy się zatem do Państwa, do naszych czytelników, przyjaciół i osób, którym historia miasta i regionu jest bliska
z wielką prośbą o udostępnianie nam fotografii i dokumentów,
a także przedmiotów związanych z tym okresem. Chodzi nam nie tylko o zdjęcia związane z działaniami wojennymi, ale również dokumentujące codzienne życie w miastach i wsiach pod okupacją niemiecka (czy też na terenach włączonych do Rzeszy
– tzw. rejencja ciechanowska), fotografie przedstawiające architekturę miasta, codzienne życie jego mieszkańców, uroczystości rodzinnych, prac polowych, itp. Materiały prosimy przesyłać na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
Ciechanów 06-400
ul. Warszawska 61 a
LUB
Redakcja Tygodnika Ciechanowskiego
ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów

Natomiast skany materiałów prosimy przesyłać na adresy emailowe:

1.Muzeum Szlachty Mazowieckiej: muzeum3@wp.pl
2.lub adres TC: tc@ciechanow.pl

Przewidywany termin otwarcia ekspozycji: 30 września 2009 r.
Koordynatorem przedsięwzięcia jest pracownik Muzeum
– Bogumiła Umińska,
Jednocześnie informujemy, iż udostępnione archiwalia po zakończeniu ekspozycji zostaną Państwu zwrócone. Będzie tez możliwość ich przekazania lub sprzedaży do zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 

Udostępnij na: