Ankieta z z propozycjami e-usług

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę ws. przystąpienia Województwa Mazowieckiego do projektu pt. „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”.

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w imieniu Województwa Mazowieckiego wspólnie z instytucjami kultury planuje ubiegać się o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Działanie 2.1 – E-usługi, Podziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, typ projektów – Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura)).

W ramach projektu przewiduje się:

  • zastąpienie dotychczasowych analogowych rozwiązań usługami realizowanymi przez internet, tj. utworzenie i wdrożenie e-usług;
  • utworzenie regionalnego portalu informacyjnego e-kultura oraz wdrożenie nowych rozwiązań komunikacji z użytkownikami;
  • stworzenie zaplecza informacyjnego dla instytucji kultury w województwie mazowieckim dla e-usług oraz systemów i portali informacyjnych ;
  • wsparcie techniczne instytucji kultury w województwie mazowieckim w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznych.

W celu osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań i funkcjonalności projektu została przygotowana krótka ankieta z propozycjami e-usług do realizacji w przedmiotowym projekcie, która jest dostępna pod adresem http://tnij.at/ekultura.

Ankieta zostanie zamknięta 15 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ankietą oraz prosimy o jej wypełnienie. Pozwoli to twórcom projektu stworzyć jak najlepszy program.

Udostępnij na: