Andrzejki w muzeum

W dniach od 22 do 30 listopada 2016r. w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i w oddziale w Gołotczyźnie odbywały się WARSZTATY ANDRZEJKOWE dla dzieci i młodzieży.

Czarownica  przepowiadająca przyszłość, lanie wosku przez klucz, czy wróżenie z kart, to tylko niektóre z atrakcji  przygotowanych  przez  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i oddział w Gołotczyźnie w ramach warsztatów Andrzejkowych dla dzieci i młodzieży.

 Edukatorzy przygotowali wachlarz zajęć dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, celem których było kultywowanie tradycji i zapoznanie uczestników z elementami obrzędowości ludowej m.in. wróżbami, przepowiedniami i przysłowiami andrzejkowymi.

Zajęcia odbywały się w formie dwugodzinnych spotkań  w trakcie których dzieci dowiedziały się czym są tradycyjne Andrzejki  i zapomniane już Katarzynki, a także  jaka jest ich rola i przeznaczenie w kulturze duchowej regionu. Jedną z głównych  atrakcji wizyty dzieci w Muzeum była wspólna zabawa we wróżby, a najbardziej podobały się wróżby przeplatane tańcem, muzyką i konkursami.

 

 

Udostępnij na: