Andrzejki w muzeum

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i oddział Muzeum w Gołotczyźnie ma przyjemność zaprosić dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na  Andrzejki w Muzeum– zajęcia edukacyjne, które odbywać się będą od 20 do 30 listopada.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie pragnąc przypomnieć obrzędy związane z Katarzynkami i Andrzejkami od kilku lat organizuje warsztaty muzealne, które obejmują zwyczaje i tradycje andrzejkowe oraz wróżby i obyczaje ludowe. Podczas zajęć dzieci biorą udział w pogadance o dawnych  wierzeniach  i przesądach,  dowiadują  się skąd wzięły się Andrzejki, czym były zapomniane obecnie Katarzynki i jak kiedyś wróżono. Sami też próbują swoich sił we wróżbach, zarówno tych tradycyjnych jak i bardziej nowoczesnych. Wróżby przeplatane są tańcem, muzyką i konkursami.

Czas trwania zajęć : 120 minut.
Cena za osobę: 10 zł
Termin zajęć: od 20 listopada do 30 listopada (od wtorku do piątku)

Zapisy pod numerami telefonu:
Ciechanów 23 672 55 87  (grupy do 25 osób)
Gołotczyzna 23 671 30 78 ( grupy do 50 osób, przewidziany poczęstunek)

Udostępnij na: