Nagroda imienia Franciszka Rajkowskiego za 2010 rok

22 stycznia 2011 r. o godz, 11:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61 odbyła
się uroczystość wręczenia dorocznej nagrody im. Franciszka Rajkowskiego. Ciechanowianinem Roku została Pani Barbara Bielasta z Ciechanowa.

Barbara BIELASTA – bibliotekarka, regionalistka
Urodziła się w 1956 r. w Ciechanowie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, a w latach 1971-1975 do Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Od 1975 r. studiowała w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 1979 r., podjęła pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie (obecnie: Powiatowej Bibliotece Publicznej) jako pracownik, a od 1987 r. jako kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie. To stanowisko, z którym związana jest od roku funkcja kierownika Biblioteki Regionalnej, zajmuje do dziś. Przez cały okres pracy w Bibliotece, gromadziła, opracowywała i udostępniała książki, czasopisma i inne dokumenty o Ciechanowie i Mazowszu, łącząc pracę zawodową z prywatnymi zainteresowaniami regionalnymi.
Równolegle, w latach 1981-1996 była nauczycielem przedmiotów zawodowych w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie. W ostatnich latach prowadziła też zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, prowadzonych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Pod jej redakcją zostało wydanych 6 tomów „Bibliografii Województwa Ciechanowskiego”, obejmujących lata 1975-1998, wydanych w latach 1993-2004. Tom 5 został wyróżniony w „Konkursie im. Aleksandra Gieysztora na najlepsze masoviana 2001/2002”. Obecnie jest współautorką „Bibliografii Województwa Mazowieckiego”, wydawanej na płytach CD przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego i udostępnianej na stronie internetowej tej Biblioteki oraz autorką tematycznych poradników bibliograficznych. Od 1996 r. jest członkiem ogólnopolskiego zespołu do spraw bibliografii regionalnej przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
Jest pomysłodawczynią i głównym organizatorem (od 1997 r.) cyklicznych spotkań „Z Bibliotecznej Półki…”, popularyzujących wiedzę o zasłużonych ludziach Ziemi Ciechanowskiej, wydarzeniach historycznych, zabytkowych obiektach itp. Od roku organizuje też w Bibliotece Regionalnej spotkania z cyklu „Interesuje nas… genealogia” dla osób zajmujących się poszukiwaniem swoich przodków.
Jej prywatne zainteresowania regionalne zaowocowały wydaniem dwóch książek: „Szulmierz i okolice” (2007) oraz „Cyprysińscy na Mazowszu” (2010).
Jest autorką artykułów popularyzujących wiedzę regionalną, Bibliotekę i jej zbiory w prasie lokalnej, w czasopismach bibliotekarskich, na antenie Katolickiego Radia Ciechanów oraz na konferencjach naukowych. W bibliotece i szkołach Ciechanowa i powiatu prowadzi lekcje i pogadanki o tematyce regionalnej.
Przed dwu laty została laureatką nagrody „Wykrzyknik” za 2008 r. – „za twórczy wkład w kulturę Ciechanowa” – przyznanej przez redakcję „Tygodnika Ciechanowskiego”.
Jest członkiem Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego.
W wolnych chwilach, prócz zgłębiania historii północnego Mazowsza, w czym pomocne są lektury, wycieczki, także rowerowe i amatorska fotografia dokumentująca zastaną rzeczywistość, chętnie zajmuje się kwiatami (w domu i ogrodzie), zbiera grzyby i haftuje.
Żona Jerzego i matka 4 dorosłych dzieci: Jolanty, Andrzeja, Pawła i Grzegorza.

 

Czytaj więcej

Konkurs historyczny „Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa”

19 maja (czwartek) 2011 r. o godzinie 11:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród 14 edycji konkursu historycznego pt. „Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa” .czytaj dalej

 

„Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa”
W dniu 19 maja 2011 r. w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa”. Była to 14. edycja konkursu historycznego, a 5. dotycząca dworów północ-nego Mazowsza.
Organizując po raz kolejny konkurs o tej tematyce, chcieliśmy zwrócić uwagę na niezwykłe zjawisko architektoniczne i kulturowe jakim były polskie dworki.
Styl tzw. dworkowy w budownictwie po kilkudziesięciu latach wyeliminowania z naszej architektury, z wielkim wręcz entuzjazmem powraca do naszego krajobrazu. Tym samym skłania do refleksji nad jego dawnymi formami, po których niejednokrotnie pozostały tylko relikty. Na mapie przedwojennej Polski było kilkanaście tysięcy dworów i pałaców. Pozostało zaledwie 3 tysiące, z tego ok. 2 tysiące w stanie ruiny. Na terenie północnego Mazowsza było ponad 1000 dworków. W okresie głównie powojennym zniszczeniu uległo ponad 70
a nawet 80%.
Dawne dworki to jednak nie tylko charakterystyczny styl, który ze swoim zapleczem folwarcznym, założeniami parkowymi, stanowił o pięknie naszego krajobrazu architektonicznego, ale niepowtarzalne zjawisko kulturowe. To przede wszystkim tętniące życiem ogniska tożsamości narodowej, wzory życia rodzinnego, społecznego, kulturalnego. To placówki krzewiące wszelkie przejawy postępu a jednocześnie kryjące w sobie wiele tajemnic, szczególnie ciekawych wydarzeń związanych z ich dziejami.
Zachęcając uczniów do wędrówek w czasie i przestrzeni wokół tej tematyki, chcieli-śmy aby ta przeszłość, po której pozostały niejednokrotnie ruiny, została przywrócona pamięci.
Oczekiwaliśmy w pracach zaprezentowania w dowolnej formie wybranego jednego dworku, przedstawiając jego historię i losy obecne, korzystając z literatury przedmiotu, fotografii współczesnych i archiwalnych, dokumentów, wywiadów, własnych refleksji w odkrywaniu dziejów mieszkańców dworów.
Na konkurs wpłynęło 31 prac z 12. szkół, w tym z 3. szkół podstawowych, 7. gimnazjów, 2. liceów oraz 1. praca osoby dorosłej. Do konkursu przystąpiło 30. uczniów, w tym:
4. ze szkół podstawowych, 13. gimnazjalistów, 13. licealistów.
W konkursie wzięła udział osoba dorosła – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Popowie, P.Ewa Żmijewska, prezentując obszerną pracę, z aparatem naukowym: „Dzieje ro-dziny Skarżyńskich – ziemian z Popowa, w pow. pułtuskim na przełomie XIX i XX wieku.
Natomiast spośród szkół udział był następujący::
Szkoły podstawowe:
1.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie – 1 praca pod kierunkiem p. Violetty Romanowskiej
2.Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1 praca pod kierunkiem p. Pawła Kosudy
3.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym – 2 prace pod kierunkiem p. Krystyny Machnowskiej
Gimnazja:
1.Miejski Zespół Szkół Nr 2w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – 3 prace pod kierunkiem p. Violetty Romanowskiej
2.Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie – 2 prace pod kierunkiem p. Anny Pysznej
3.Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku przy ul. Ks. Michalaka 10 – 1 praca pod kierunkiem p. Heleny Balcerzak
4.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kroczewie, Gimnazjum w Kroczewie – 1 praca pod kierunkiem p. Alicji Kołaczyńskiej
5.Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie przy ul. Sportowej 1 – 1 praca pod kierunkiem p. Andrzeja Mielcarka
6.Gminny Zespół Szkół w Regiminie, Gimnazjum w Regiminie – 1 praca pod kierunkiem p. Marzeny Wyjadłowskiej oraz 1 praca pod kierunkiem p. Aldony Łyszkowskiej
7.Gimnazjum w Siedlinie – 3 prace pod kierunkiem p. Katarzyny Kowalewskiej
Licea:
1.II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 – 1 praca pod kierunkiem p. Jerzego Czyżewskiego
2.I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie – 11 prac pod kierunkiem p. Wiesława Góreckiego oraz 1 praca pod kierunkiem p. Marka Kiełbasińskiego
Komisja konkursowa rekrutująca się z pracowników merytorycznych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w składzie:
1.Hanna Długoszewska-Nadratowska – dyrektor
2.dr Antoni Krzysztof Sobczak – wicedyrektor
3.Bogumiła Umińska – kierownik Działu Historii
4.Urszula Adamiak – asystent w Dziale Historii
oceniała prace w czterech kategoriach wiekowych, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, licea . Oceniano prace pod względem merytorycznym, nowatorskim i estetycznym.
Przyznano następujące nagrody:
W kategorii szkoły podstawowe:
I nagroda
Dominika Balińska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, praca pt. „Historia dworku w Karniewie”; P. Krystyna Machnowska
II nagroda
Aleksandra Archacka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, praca pt. „Historia dworku w Klukowie”; P. Krystyna Machnowska
III nagroda
1.Magdalena Kraśniewska – Szkoła Podstawowa w Gumowie, praca pt. „Dworek w Kownatach Wojnowych”; P. Paweł Kosuda
2.Julia Szcześniak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Jana Pawła II w Ciechanowie, praca pt. „Dworek Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie”; P. Violetta Romanowska
W tej kategorii wiekowej nie przyznano wyróżnień.
W kategorii gimnazja:
I nagroda
1.Klaudia Ćwiek – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „Wróblewo”; P. Helena Balcerzak
2.Anna Maruszewska – Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, praca pt. „Dwór w Nosarzewie Borowym”; P. Andrzej Mielcarek
II nagroda
1.Małgorzata Frączkowska – Gminny Zespół Szkół w Regiminie, Gimnazjum w Regiminie, praca pt. „Krótka historia dworku w Klicach i jego właścicieli”; P. Marzena Wyjadłowska
2.Malwina Krupińska – Gimnazjum w Siedlinie, praca pt. „Dworek w Strachówku”; P. Katarzyna Kowalewska
III nagroda
1.Anita Kędzierska – Gminny Zespół Szkół w Regiminie, Gimnazjum w Regiminie, praca pt. „Dwór w Grzybowie”; P. Aldona Łyszkowska
2.Karolina Gutowska – Gimnazjum w Siedlinie, praca pt. „Dwór w Dalanówku”; P. Katarzyna Kowalewska
Wyróżnienia
1.Natalia Nowocińska – Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie, praca pt. „Dworek w Krzynowłodze Wielkiej”; P. Anna Pyszna
2.Magdalena Piórkowska – Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie, praca pt. „Dzieje dworku szlacheckiego w Bogdanach Wielkich”; P. Anna Pyszna
3.Anna Piwowarska – Gimnazjum w Siedlinie, praca pt. „Dwór w Bogusławicach”; P. Katarzyna Kowalewska
4.Aleksandra Szajnowska – Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, praca pt. „Wspomnienia o dworku Krasińskich”;
P. Violetta Romanowska
5.Paulina Pawlak – Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, praca pt. „Sienkiewiczówka”; P. Violetta Romanowska
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:
1.Dawid Dobczyński – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kroczewie, Gimnazjum w Kroczewie, praca pt. „Jaworowy Dwór – dawniej i dziś”; P. Alicja Kozaczyńska
2.Maciej Chodubski – Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, praca pt. „Dworek w Żelazowej Woli miejsce urodzenia Fryderyka Chopina”; P. Violetta Romanowska
W kategorii licea:
I nagroda
Joanna Pleńkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dwór w Zgliczynie-Glinkach”;
P. Marek Kiełbasiński
II nagroda
1.Oktawia Paszko – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek szlachecki w Rumoce”;
P. Wiesław Górecki
2.Daniel Tadrzyński – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Uniszkach Zawadzkich”; P. Wiesław Górecki
III nagroda
Magdalena Rostkowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Pałukach”;
P. Wiesław Górecki
Wyróżnienia
1.Łukasz Rogowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Opinogórze”;
P. Wiesław Górecki
2.Wioleta Gołębiewska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek Ranieckich w Unierzyżu”; P. Wiesław Górecki
3.Alicja Otrembska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dwór w Chamsku”;
P. Wiesław Górecki
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:

1.Mateusz Bylicki – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Bogurzynie”;
P. Wiesław Górecki
2.Mateusz Załęski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dwór w Liberadzu”; P. Wiesław Górecki
3.Adrianna Maćkiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Bogurzynie”;
P. Wiesław Górecki
4.Jakub Wyszkowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Jaworowy Dwór”; P. Wiesław Górecki
5.Martyna Jankowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Dworek w Żelazowej Woli”;
P. Wiesław Górecki
6.Dominika Potyrała – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, praca pt. „Dworek w Sulerzyżu”; P. Jerzy Czyżewski
7.
8.Prace niejednokrotnie budzą uznanie dla wielkiego zaangażowania uczniów, szerokiej kwerendy literatury przedmiotu, dociekaniu historii z nimi związanych, uczciwego docierania do miejsc związanych z danymi dworkami, wykonywaniu dokumentacji zdjęciowej i przeprowadzaniu wywiadów z mieszkańcami, związanymi w jakikolwiek sposób z nimi lub pamiętającymi ich funkcjonowanie.
Zwycięzcy otrzymali dobre nagrody rzeczowe i książki.
9.
Nagrodę specjalną otrzymała nauczycielka jęz. polskiego ze Szkoły Podstawowej w Serocku, Pani Ewa Żmijewska która nadesłała pracę „Dzieje rodziny Skarżyńskich – ziemian z Popowa na przełomie XIX i XX wieku”. Podczas wystąpienia P. Żmijewska dokonała prezentacji najważniejszych postaci rodu Skarżyńskich, do których Popowo należało przez ponad 200 lat, począwszy od 1816 r. Nie tylko wzorowo prowadzili swoje dobra, ciągle je powiększając,( w 1905 r. liczyły one 4451 ha) ale pełnili zacne funkcje publiczne i reprezentowali postawy obywatelskie. Byli wśród nich zarówno posłowie, oficerowie walczący w powstaniu listopadowym, sędziowie pokoju .
Na uroczystość oprócz laureatów i nauczycieli – opiekunów prac przybyło wiele innych osób, zainteresowanych tą tematyką.
Niezwykłym Gościem uroczystości był Pan Andrzej Bobiński z Poznania, jeden z największych przedsiębiorców i menadżerów poznańskiej elity gospodarczej, z wykształcenia inż. mechanik po Politechnice Poznańskiej. Jest on synem ostatniego właściciela Popowa, Leonarda Bobińskiego, warszawskiego adwokata, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii paryskiej Sorbony, do którego miejscowość ta należała od 1921 r.
W swoim wystąpieniu Pan Andrzej Bobiński wspominał czasy zarówno przedwojennego Popowa, w którym spędził swoje sielskie dzieciństwo, jak też nawiązywał do przykrych losów rodziny, jakie przyniosła okupacja. Wspominał m.in. jak przed 1939 r. często lądowały w Popowie samoloty z garnizonu w Legionowie. Oficerowie mieli tu swoją przystań i przyjmowani byli z wielką gościnnością. Wojna zniweczyła wszystko. Państwo Bobińscy musieli opuścić swoją miejscowość. Schronili się wówczas u swoich krewnych, P. Bobińskich w Nużewku pod Ciechanowem. Ojcu Pana Andrzeja Leonardowi nie udało się jednak przeżyć wojny. Został aresztowany właśnie w Nużewku w lutym 1945 r. i wkrótce ( 25 lutego) zamordowany przez NKWD i UB w Ciechanowie przez funkcjonariuszy UB. Nie jest nawet znane jego miejsce pochówku.
Bogumiła Umińska

Czytaj więcej

Konkursy historyczne

Konkursy historyczne organizowane są cyklicznie od wielu lat .
Kierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej z północnego Mazowsza. Polegają na pisemnym opracowaniu zapowiedzianego wcześniej tematu.

 

Na przestrzeni minionych lat dotyczyły one genealogii własnych rodów, z zaprezentowaniem najciekawszych sylwetek, jak też historii regionu, skoncentrowane na historii miejscowości czy najbliższej okolicy zamieszkania ucznia. Od dwóch lat związane są one z historią dawnych dworów i życia ich mieszkańców.

Celem naszym jest zaktywizowanie młodzieży w poznawaniu historii regionalnej. Konkursy cieszą się dużą popularnością, zaangażowaniem wielu uczniów i ich nauczycieli.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży architekturą i historią dawnych dworków (zabudowań gospodarczych, parków, figur i innych pozostałości). Celem jego również zainteresowanie młodzieży architekturą i historią dawnych dworów, które są dzisiaj zanikającym i wręcz nieznanym elementem naszego krajobrazu, a kiedyś stanowiły o jego pięknie, tętniły życiem nie tylko rodzinnym. Były centrami kultury, budzenia świadomości narodu i walk o jego przetrwanie.

Tytuły konkursów:
1. Mój rodowód – 1997/1998
2. Mj rodowód – 1998/1999
3. Z historii mojej okolicy – 1999/2000
4. Historia mojej rodziny i miejscowości – 2000/2001
5. Powstanie styczniowe – historia i pamięć – 2001/2002
6. Historia mojej rodziny i miejscowości – 2002/2003
7. Z historii mijego regionu – 2003/2004
8. Najciekawsze historie z kart dziejów mojej rodziny – 2004/2005
9. Wokół dawnych dworów – 2005/2006
10. Założenia dworskie we współczesnym obiektywie – 2006/2007
11. Mazowieckie dworki dawniej i dziś – 2007/2008
12. II wojna światowa na Mazowszu Północnym we wspomnieniach… – 2008/2009
13. Co kryją w sobie mazowieckie dworki…?. – 2009/2010
14. Dwór mazowiecki – przeszłość wciąż żywa
15.  Powstanie styczniowe – historia i pamięć

Czytaj więcej

VII Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego
i pułtuskiego do wzięcia udziału w VI Konkursie Plastycznym
im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,
pt. „Sarmatyzm wczoraj i dziś” czytaj dalej

Termin nadsyłania prac – 26 kwietnia 2011 r.

1.Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

2. Celem konkursu jest:
– przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, który będzie promował postać ks. M. K. Sarbiewskiego

– poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością

– rozwijanie wrażliwości plastycznej wśród młodzieży
– kształcenie postawy kreatywnej ucznia
– popularyzowanie polskości w twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego

3. Projekty prac w formacie do wielkości 50x70cm, wykonanych w dowolnej technice należy dostarczyć lub przesłać do 26 kwietnia 2011 r. na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
06-400 Ciechanów
ul. Warszawska 61 a

4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i przygotowanie wystawy nastąpi 8 maja 2011 r. o godz. 19.00 podczas VII Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w scenerii powyższych prac, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.

Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody.

Jednocześnie uprzejmie zapraszamy na odczyt Pana Lecha Bobiatyńskiego – Kustosza Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej UW, specjalisty filologii klasycznej i germańskiej –Wzlot poetycki: Horacy, Kochanowski, Sarbiewski, Mickiewicz , który będzie miał miejsce wcześniej, tj. o godz. 17.00, także w siedzibie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Organizatorzy konkursu:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie www.muzeumciechanow.pl
tel.23-672-53-46 (Dział Historii)

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.com (tu program VII Międzynarodowych
Dni ks. M. K. Sarbiewskiego)

Czytaj więcej

„Co kryją w sobie mazowieckie dworki?…” _ 2010r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza13. edycję konkursu historycznego

„Co kryją w sobie mazowieckie dworki?…”

Jest to 4. edycja konkursu historycznego dotycząca dworków północnego Mazowsza.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież szkolną do przeżycia wakacyjnej przygody, związanej z odkrywaniem tajemnic dawnych dworków.

Były one kiedyś nierozłącznym elementem naszego krajobrazu architektonicznego, jak pięknym – świadczy chyba fakt, że po kilkudziesięciu latach ów styl wraca znowu do łask. Ale dawny dworki to nie tylko charakterystyczny styl w architekturze, to swoisty, niepowtarzalny klimat życia całych pokoleń, podporządkowany kalendarzowi przyrody a przede wszystkim ogniska i nośniki wszelkiego postępu, nie tylko rolniczego, ale też oświatowego i kulturalnego.

Co z nich zostało? – spróbujmy zajrzeć do ich wnętrz, uwiecznić ich stan obecny fotografując ich pozostałości architektoniczne i założenia parkowe, ale może też dotrzeć do starych fotografii, dokumentów, wspomnień, traktujących o ich historii, losach ….. Jeśli nie ma takich możliwości – może pamiętają dawnych właścicieli i tamten czas najstarsi mieszkańcy wsi, może zechcą podzielić się swoimi refleksjami.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież szkolną do niezwykłej przygody.

W pracach oczekujemy zaprezentowania w dowolnej formie swojej przygody z dworkiem, docierania do jego tajemnic i podzielenia się z nami swoimi „odkryciami”.

Należy wybrać jeden dworek i na podstawie przeprowadzonych rozmów z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, literatury przedmiotu, własnych spostrzeżeń, zebranego materiału ikonograficznego archiwalnego, jak też wykonanych przez siebie fotografii z aktualnego stanu dworku i jego założenia parkowego – spróbować ten dworek zaprezentować.

.

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej), gimnazjalnych, szkół średnich,

2. Praca może mieć jednego autora,

3. Prace młodzieży szkolnej powinny być uprzednio zaakceptowane przez nauczyciela prowadzącego,

4. Prace powinny być w formie pisemnej (wydruk z komputera) oraz na płytce CD jako: opis, wywiad, monografia, pamiętnik, wspomnienia, uzupełnione dokumentacją fotograficzną,

5. Na stronie tytułowej należy podać: główny tytuł pracy „Co kryją w sobie mazowieckie dworki” oraz podtytuł z nazwą dworku, którego dotyczy praca, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela kwalifikującego pracę,

6. Na końcu pracy prosimy o zamieszczenie informacji o źródłach, z których uczeń korzystał,

7. Praca nie może uczestniczyć w innym konkursie,

8. W konkursie nie będą kwalifikowane prace nie spełniające jednego z w/w kryteriów,

9. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 10 marca 2010 r.na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Ul.Warszawska 61 a

06-400 Ciechanów

Z dopiskiem Dział Historii

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2010 r.

11.Uczniowie, którzy dostarczą najciekawsze prace otrzymają atrakcyjne nagrody!

Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 023-672-53-46 (z Działem Historii)

Czytaj więcej

II wojna światowa na Mazowszu Północnym we wspomnieniach…konkurs_2009

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłosiła 12. edycję konkursu historycznego pt. „II wojna światowa na Mazowszu północnym we wspomnieniach”.

Zbliżająca się 70. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się okazją do rozpisania przez nas konkursu, który skierowaliśmy zarówno do osób dorosłych, z nadzieją, że wezmą w nim udział bezpośrednio bohaterowie tamtych dni, jak też do młodzieży szkolnej, od klas V szkół podstawowych wzwyż, sugerując aby nawiązała kontakt ze swoimi przodkami, sąsiadami, naocznymi świadkami lub też uczestnikami tych wydarzeń, którzy podzielą się z nimi swoimi wspomnieniami.

Z uwagi na tak wielki upływ czasu od wybuchu i zakończenia wojny, uznaliśmy, iż jest to ostatni moment aby taki temat zaproponować.

Konkurs spotkał się z dużym odzewem, otrzymaliśmy wiele ciekawych prac. Forma ich była dowolna: wspomnienia, wywiad, pamiętnik, zbiory fotografii, dokumentów, prasy…

Otrzymaliśmy 4 prace od osób dorosłych, które przeżyły wojnę jako dziecko:

1. Pan Stanisław Nawrocki z miejscowości Maryśka Stara, gm.Strzegowo, pow. mławski

2. Pan Jerzy Nużyński z Malużyna, gm.Glinojeck, pow. ciechanowski

3. Pan Jan Panak z Grodziska Mazowieckiego,( który wojnę przeżył w Krajkowie, gm.Raciąż w pow. płońskim)

oraz

4.Pan Stanisław Ryszard Morawski z Warszawy, związany wówczas rodzinnie z Wolą Wierzbowską, pow. ciechanowskim, żołnierz ZWZ, AK, pseudonim „ Szpak”, więzień obozu w Mauthausen.

Wszyscy Panowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów i nagrody książkowe.

Młodzież szkolna dostarczyła nam 24 prace. Pochodzą one z 11 szkół: Mławy, Pułtuska, Cie-chanowa, Gumowa, Młocka, Przewodowa Poduchownego.

Wszystkie prace były oceniane przez jury, składające się z pracowników Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: Hannę Długoszewską-Nadratowską – dyrektor, Bogumiłę Umińską – kierownik Działu Historii i Urszulę Adamiak – asystent w Dziale Historii.

Nagrody dla młodzieży szkolnej przyznano w 3. kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe:

I nagrodę otrzymały: Sylwia Regulska i Karolina Samuel z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku, pod opieką P. Bożenny Kucharczyk i Karolina Morawska ze SP nr 7 z Mławy, pod kierunkiem P. Elżbiety Gesek

II nagrodę przyznano 5. uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym: Pawłowi Żbikowskiemu, Anecie Archackiej, Natalii Nowak, Aleksandrze Szpigel i Klaudii Pszczółkowskiej. Przygotowywała je P. Krystyna Machnowska.

III nagrodę otrzymali: Adrian Jaroszewski ze SP w Gumowie pod pieczą P.Pawła Kosudy, Kinga Kwiatkowska ze SP Nr 6 w Ciechanowie, pod opieka P.Jacka Hryniewicza, Karolina Stadnik ze SP Nr 7 w Ciechanowie, pod kierunkiem P. Wioletty Romanowskiej.

W kategorii gimnazja I nagrodę otrzymały: Joanna Kamińska i Sylwia Kamińska z Publiczne-go Gimnazjum w Gołyminie, pod opieką P. Heleny Balcerzak i Adrianna Polak z Gimnazjum Nr 2 w Mławie pod kier. P.Agnieszki Kowalskiej.

II nagrodą uhonorowano prace: Marii Cywińskiej z Gimnazjum Nr 2 w Mławie pod kier. P. Agnieszki Kowalskiej, Edyty Śniegockiej z Gimnazjum Nr 2 w Młocku, pod kier, P.Jerzego Rac-kiego i Joanny Pleńkowskiej z Gimnazjum Nr 1 w Mławie, pod kier. P.Andrzeja Mielcarka.

II nagrody otrzymali: Jakub Pyśk z Gimnazjum nr 2 w Mławie i Mateusz Osiński z Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie po kier. P. Jarosława Krauze.

W kategorii licea przyznano III nagrodę, którą otrzymał Łukasz Litwin z Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie Liceum profilowanego

Treść prac jest wzruszająca. Są to wspomnienia ludzi, którzy przeżyli wojnę jako dzieci i mi-mo że od tych wydarzeń upłynęło prawie 70 lat, pamiętają je z fotograficzną niemal dokładnością. Były to na tyle głębokie przeżycia, że na trwałe zapisały się w ludzkiej pamięci.

Pamiętają nie tylko wybuchy bomb, łuny pożarów, ucieczki całych rodzin w nowe, wydawało im się wówczas bezpieczniejsze miejsca, nie przewidując, że im dalej na wschód tym gorzej. Mamy przykład takich wspomnień, gdzie uciekając właśnie w panice przed Niemcami pięcioosobowa rodzi-na z okolic Pułtuska trafiła w ten sposób na daleką Syberię, w okolice Irkucka.

Są prace opisujące płacz dzieci, kobiet, których opuszczali ojcowie, starsi bracia, mężowie, idąc na front. Wielu z nich nie wróciło. W pamięci wyryły się też troski dnia codziennego, związane z ogromnym strachem podczas przygotowywania posiłków, gdzie nielegalny w mniemaniu władz oku-pacyjnych ubój własnej trzody, groził karą śmierci czy obozem, z którego najczęściej się nie wracało. W większości panował głód. Widok śmierci był codziennością, z którą trzeba było się liczyć w każdej chwili.

Wielu naszym mieszkańcom przyszło zderzyć się też z nową rzeczywistością, w której sąsiad stawał się szpiegiem i zdrajcą. Mamy tu szereg takich przykładów, głównie wśród kolonistów nie-mieckich i tzw. volksdeutschów. Ale mimo to ludzie trwali, pomagali sobie wzajemnie, prowadzili tajne nauczanie, działali też w konspiracji, w Związku Walki Zbrojnej, Narodowych Siłach Zbrojnych, Armii Krajowej. Płacili za to niejednokrotnie najwyższą cenę lub pobyt w obozach, m.in. w Działdo-wie, Oświęcimiu, Mauthausen, Dachau…Nie zawsze stamtąd wracali…

I dodatkowy element paradoksu naszej historii, bardzo uwypuklony w pracach uczniów – za walkę z okupantem w konspiracji Polska Ludowa, ogłoszona jako niepodległa, odpłacała swoim bo-haterom wieloma represjami, z ciężkimi więzieniami i pozbawianiem życia włącznie.

W pracach poruszonych jest wiele aspektów ludzkich losów, które tworzą bardzo wymowny, sugestywny, można chyba nawet określić jako reprezentatywny obraz życia mieszkańców naszych okolic w okresie wojny i okupacji, i latach wczesno powojennych.

Podczas uroczystości wręczenia nagród przeżyciami wojennymi podzielili się z nami Pan Je-rzy Nużyński z Glinojecka Pan Bonawentura Morawski z Ciechanowa, który przybliżył ówczesną działalność konspiracyjną swojego brata Stanisława Ryszarda Morawskiego, żołnierza ZWZ i AK o pseudonimie „Szpak”, więźnia obozu w Mauthausen.

Jury konkursu wspierał Ryszard Marut, redaktor naczelny Tygodnika Ciechanowskiego, który poinformował o planowanym na koniec września wspólnym przedsięwzięciu z naszą placówką, zwią-zanym z przygotowaniem wystawy, poświęconej II wojnie światowej w Ciechanowie i okolicach. Zaapelował o przeprowadzenie kwerendy w rodzinnych archiwach w celu pozyskania starych foto-grafii, prasy, plakatów i innych przedmiotów, związanych z tym okresem, które mogłyby uświetnić tę ekspozycję.

Bogumiła Umińska

 

Czytaj więcej