IV Ciechanowskie Zaduszki Poetyckie

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich

zapraszają na:

IV Ciechanowskie
Zaduszki Poetyckie

 

15 listopada 2011 roku o godzinie 1700
Pieśnią w listopadową atmosferę powiedzie Grażyna Skowron Matkowska

Budynek ekspozycyjny Muzeum
przy ul. Warszawskiej 61 w Ciechanowie

Udostępnij na: