Zajazd Szlachecki- 24.09.2016r.

Dnia 24.09.2016 odbył się VIII Zajazd  Szlachecki  w Gołotczyźnie. Organizatorzy pleneru historycznego, zrealizowali mnóstwo atrakcji, które miały na celu przybliżyć przybyłym gościom idee i styl życia polskiej szlachty w XVII i XVIII w.


 

Program imprezy

13:00 – rozpoczęcie

13:30 – 14:00 –  pokaz tańców dawnych, połączonych z mini warsztatami tanecznymi.

14:00  –  15:00 – konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży.

15:00  – 16:00 –  pokaz  fechtunku i strojów szlacheckich w wykonaniu „Kompanii  Wolontarskiej” z Kielc.

16:00 – 16:30 – koncert muzyki dawnej.

16:30 – 17:30 – gry i harce plebejskie dla wszystkich w wykonaniu „Kompanii  Wolontarskiej” z Kielc.

17:30 –    koncert  „Sienkiewicz Moniuszką pisany”, w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w składzie:

solista tenor- Andrzej Wiśniewski

skrzypce- Helena Siatkowska

instrument klawiszowy- Włodzimierz Trzeciak

klarnet- Piotr Orłowski

narracja o życiu i twórczości na serio i w anegdocie –  Maria Reif.

Przy głównej alejce parkowej trwał Jarmark, ze stoiskami zielarstwa, wikliniarstwa, koszykarstwa, kołodziejstwa i  papieru czerpanego . Oprócz wielu stoisk na których można było kupić zarówno miody, sery, świeże pieczywo, a także wyroby  z drewna i ciekawą książką można było także  poznać metody pracy rzemieślników sprzed wieków.

Czynna też była  KARCZMA z posiłkiem i napitkiem, dla strudzonych wędrowców.

Wideorelacja

Foto: Zdzisław Smardzewski

Udostępnij na: