50 lat rozwoju i podtrzymywania tożsamości kulturowej regionu”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – 50 lat rozwoju i podtrzymywania tożsamości kulturowej regionu”

W dniach od 23 – 26 maja 2007 r. Towazrystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej obchodziło Jubileusz 50-lecia swojej działalności

Program uroczytsości z Okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi ciechanwoskiej

” 50 lat rozwoju i podtrzymywania tożsamości kulturowej regionu” , 23 – 26 maja 2007 r.

– 23 maja 2007 r. – Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Ciechanowie, ul. Sikorskiego 7; godz. 17,00

1.Prelekcja „Geneza i dorobek TMZC” w cyklu

„Z bibliotecznej półki”

– 24 maja 2007 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej

w Ciechanowie ul. Warszawska 61 , godz. 11,00

1. Uroczyste otwarcie wystawy „50 lat TMZC w Ciechanowie”

2. Wręczenie medali okolicznościowych

3. Konferencja popularno-naukowa pt. „Wokół tradycyjnego

i współczesnego rozumienia regionalizmu mazowieckiego”

– ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – „O potrzebie ochrony

regionalizmu”

– dr Aleksander Kociszewski –Wokół tradycyjnego dziedzictwa

kulturowego w Europie”

– Eugeniusz Sadowski – „Regionalizm mazowiecki u progu

XXI wieku na przykładzie TMZC”

–25 maja 2007 r. – Muzeum Szlachty Mazowieckiej w

Ciechanowie, ul. Warszawska 61

godz. 14,00

1. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zebranie

założycielskie TMZC, ul. Warszawska 8;

godz. 14,30

– wręczenie medali okolicznosciowych

– promocja ksiązki Jana Korzybskiego „Półwiecze

Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanwoskiej 1957 – 2007”,

– spotkanie z Lucyną Janikową, autorką książki

„Nieodrodna córka”

– 26 maja 2006 r. – Muzeum Szlachty Mazowieckiej w

Ciechanowie,

godz. 10,00 – msza św. w intencji Towarzystawa Miłosników Ziemi

Ciechanwoskiej (kościół parafii św. Tekli)

godz. 12,00 – wręczenie nagrody im. F. Rajkowksiego z okazji

50-lecia TMZC

godz. 14,30 – uroczyste otwarcie Centrali Banku Spółdzielczego w

Ciechanwoie – Mecenasa Kultury

(Ciechanów, ul. 3 Maja 3)

godz. 16,00 – spotkanie towarzyskie w Gospodarstwie

Agroturystycznym „Agro – TUR” w Niestuniu

k/ Ciechanowa

Udostępnij na: