Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Aleksandra Soplińskiego

Wybitnego lekarza i samorządowca, posła na Sejm RP V i VI kadencji, w latach 2012–2015 podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego I i II kadencji,  a w latach 1990-1998 wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów.

Odszedł Przyjaciel naszego Muzeum i wieloletni członek Rady Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

                                           Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy w współczucia.                                                  

                                                  Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

          

Udostępnij na: