Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Wielkiego Przyjaciela Naszego Muzeum.

ŚP.prof. Adama Koseskiego.

Rektora i współzałożyciela Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Autora wielu publikacji, członka licznych instytucji, stowarzyszeń i rad naukowych, a także wieloletniego Przewodniczącego Rady Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

                                           Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Udostępnij na: