„Z Ościsłowa w Daleki Świat”.

Wystawa czasowa „Z Ościsłwa w daleki świat”, którą można było zobaczyć w muzeum przy ul. Warszawskiej 61 w dniach od 24 września do 15 listopada 2008 r.

zobacz galerię

Wystawa powstała na kanwie cyklu spotkań „Rodem z Ziemi Ciechanowskiej”. Gościem II spotkania z tego cyklu był Bogusław Zakrzewski z Warszawy, b. Ambasador Polski w Tajlandii, Portugalii, Brazylii, sinolog, tłumacz, urodzony w Ościsłowie.

Bogusław Zakrzewski, ur. 1935 r. w Ościsłowie, (syn Stefanii z Dworzańskich, nauczycielki i Stanisława, kierownika tartaku w Ościsłowie) w rodzinie o tradycjach ziemiańskich niepodległościo-wych, od pokoleń osiadłej na Ziemi Ciechanowskiej.
Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1955), podyplomowych studiów w Pekińskim Instytucie Dyplomatycznym, sinolog, dyplomata, znawca kultury i stosun-ków między-narodowych Dalekiego Wschodu, attaché, II Sekretarz i chargé d´affaires, a.i. amba-sady polskiej w Chinach, (1962-1967), Ambasador Polski w Tajlandii (1974-1979), Portugalii (1983-1986)i Brazylii (1996-2001).
Wykładowca w jęz. polskim i angielskim na portugalistyce (1987) i orientalistyce (2002-2005) na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim. Nauczyciel akademicki z zakresu jęz. chiń-skiego, kultury i stosunków międzynarodowych Chin w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2003-2007) i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (2003-2008).
Autor i współautor wielu publikacji nt. stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie, przekładów z literatury chińskiej, portugalskiej i z jęz. angielskiego literatury tajskiej. Udziela się – pisząc, bywając i wygłaszając odczyty na wielu spotkaniach, również poza stolicą. Jest honorowym Gościem wielu uroczystości w naszym mieście.

zobacz galerię

Udostępnij na: