„WIERSZE Z BUTONIERKI”

4 sierpnia 2012r. o godz. 1700  w Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie odbył się wieczór autorski
Zdzisława Zembrzyckiego poświęcony tomikowi „WIERSZE Z BUTONIERKI”.