„Maria Skłodowska – Curie w 100-lecie przyznania drugiej Nagrody Nobla”.

15 września 2011 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyła się multimedialna prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej pt. „Maria Skłodowska – Curie w 100-lecie przyznania drugiej Nagrody Nobla”. oraz promocja Jej książki „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska–Curie z Mazowsza” .

Teresa Kaczorowska – dziennikarka, poetka, prozaik, dr nauk humanistycznych z zakresu historii. Współpracuje z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku. Publikuje w prasie polskiej i polonijnej, wygłasza odczyty na konferencjach naukowych. Jest autorką wielu artykułów prasowych i naukowych, dziesięciu książek związanych z dziedzictwem narodowym, w tym o losach polskiej emigracji. Wydała też pięć zbiorów poezji. Redaktorka kilkunastu wydawnictw literackich ma północnym Mazowszu i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” (od 1999 roku). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2003/2004) oraz Ministra Kultury RP (2005). Uhonorowana licznymi odznaczeniami i nagrodami w Ciechanowie, Warszawie, Brukseli i Chicago, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010).

(…) pragnę tą książką przypomnieć Jej mazowieckie, polskie korzenie oraz silne związki z ziemią rodzinną. Jest to pierwsza publikacja na ten temat, chociaż różnorodnych dzieł o słynnej Uczonej powstało już wiele. Swoją pracę stworzyłam na podstawie najnowszych, dostępnych dziś ma-teriałów i publikacji, koncentrując się na silnych uczuciach, jakie wiązały Marię Skłodowską – Curie z ojczyzną i rodziną, skupiając się na Jej patrioty-zmie, stałej trosce o kraj oraz na dużych zasługach dla Polski, a szczególnie dla rodzinnej Warszawy i Mazowsza, które ją wydało na świat i ukształto-wało w trudnych czasach, bo w okresie niewoli rosyjskiej. (…)
(od autorki)

Udostępnij na: