„Co kryją w sobie mazowieckie dworki?…” _ 2010r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza13. edycję konkursu historycznego

„Co kryją w sobie mazowieckie dworki?…”

Jest to 4. edycja konkursu historycznego dotycząca dworków północnego Mazowsza.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież szkolną do przeżycia wakacyjnej przygody, związanej z odkrywaniem tajemnic dawnych dworków.

Były one kiedyś nierozłącznym elementem naszego krajobrazu architektonicznego, jak pięknym – świadczy chyba fakt, że po kilkudziesięciu latach ów styl wraca znowu do łask. Ale dawny dworki to nie tylko charakterystyczny styl w architekturze, to swoisty, niepowtarzalny klimat życia całych pokoleń, podporządkowany kalendarzowi przyrody a przede wszystkim ogniska i nośniki wszelkiego postępu, nie tylko rolniczego, ale też oświatowego i kulturalnego.

Co z nich zostało? – spróbujmy zajrzeć do ich wnętrz, uwiecznić ich stan obecny fotografując ich pozostałości architektoniczne i założenia parkowe, ale może też dotrzeć do starych fotografii, dokumentów, wspomnień, traktujących o ich historii, losach ….. Jeśli nie ma takich możliwości – może pamiętają dawnych właścicieli i tamten czas najstarsi mieszkańcy wsi, może zechcą podzielić się swoimi refleksjami.

Poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież szkolną do niezwykłej przygody.

W pracach oczekujemy zaprezentowania w dowolnej formie swojej przygody z dworkiem, docierania do jego tajemnic i podzielenia się z nami swoimi „odkryciami”.

Należy wybrać jeden dworek i na podstawie przeprowadzonych rozmów z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, literatury przedmiotu, własnych spostrzeżeń, zebranego materiału ikonograficznego archiwalnego, jak też wykonanych przez siebie fotografii z aktualnego stanu dworku i jego założenia parkowego – spróbować ten dworek zaprezentować.

.

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej), gimnazjalnych, szkół średnich,

2. Praca może mieć jednego autora,

3. Prace młodzieży szkolnej powinny być uprzednio zaakceptowane przez nauczyciela prowadzącego,

4. Prace powinny być w formie pisemnej (wydruk z komputera) oraz na płytce CD jako: opis, wywiad, monografia, pamiętnik, wspomnienia, uzupełnione dokumentacją fotograficzną,

5. Na stronie tytułowej należy podać: główny tytuł pracy „Co kryją w sobie mazowieckie dworki” oraz podtytuł z nazwą dworku, którego dotyczy praca, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela kwalifikującego pracę,

6. Na końcu pracy prosimy o zamieszczenie informacji o źródłach, z których uczeń korzystał,

7. Praca nie może uczestniczyć w innym konkursie,

8. W konkursie nie będą kwalifikowane prace nie spełniające jednego z w/w kryteriów,

9. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 10 marca 2010 r.na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Ul.Warszawska 61 a

06-400 Ciechanów

Z dopiskiem Dział Historii

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2010 r.

11.Uczniowie, którzy dostarczą najciekawsze prace otrzymają atrakcyjne nagrody!

Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 023-672-53-46 (z Działem Historii)

Udostępnij na: