„ FERIE W MUZEUM ” -2012

Muzeum Szlachty Mazowieckiej tradycyjnie zorganizowało dla dzieci szkolnych w wieku 7 -13 lat, w dniach od 16 do 27 stycznia 2012 r. „FERIE W MUZEUM”, w których udział wzięło 50 dzieci.


W programie oprócz tradycyjnego już zwiedzania ekspozycji muzealnych, szczególny nacisk położyliśmy na zajęcia dotyczące poniekąd naszej działalności statutowej jaką było wdrożenie dzieci w głębsze poznawanie historii i zabytków naszego miasta za pomocą slajdów, filmów, krzyżówek oraz quizów historycznych z nagrodami.
Innowacją tegorocznych ferii był blok zajęciowy roboczo przez nas nazwany „ Z kufra prababci”- podczas którego nasi milusińscy losowali i odgadywali przeznaczenie przedmiotów dziś już uznanych za archaiczne, a których używali nasi przodkowie. Zajęcia te miały na celu wzbudzenie w dzieciach refleksji nad znaczeniem i rolą pamiątek rodzinnych, oraz uzmysłowienie dzieciom, że przedmioty te, choć stare i nieużyteczne mają wartość historyczną, dlatego nie powinny być wyrzucane do śmieci a oddawane do muzeum, co odniosło skutek gdyż dzieci przyniosły bądź zapowiedziały przyniesienie takich przedmiotów do muzeum.
Ze względu na to ze ferie przypadły w czas karnawału, zorganizowaliśmy bal karnawałowy aby przybliżyć dzieciom tradycje związane z tym barwnym i ciekawym okresem, zwanym zapustami. Uznaliśmy, że prawie wszystkie dawne wierzenia, obrzędy i zabawy zapustne odeszły w przeszłość, i są nieznane przez najmłodsze pokolenie. Co prawda, można jeszcze zobaczyć inscenizacje zabaw ostatkowych podczas imprez folklorystycznych organizowanych dorocznie przez dział etnograficzny naszego muzeum ale nie mają one dawnego rozmachu i swej żywiołowości. A przecież warto aby dzieci umiały urozmaicać swe zabawy zgodnie z ich bogatą tradycją. Dlatego nie mogło zabraknąć tańców, przebierańców i karnawałowych słodkości. Za podarowanie pączków na ten cel dziękujemy cukierni pana Marka Siembora.
Ciekawostką tegorocznej akcji feryjnej były zorganizowane wyjścia do: Powiatowej Komendy Policji, Komendy Straży Pożarnej oraz Drukarni Druk –Serwis – co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Oczywiście za udostępnienie i możliwość zwiedzania wyżej wymienionym placówkom -dziękujemy.
Ostatni dzień każdego turnusu uświetnił nam wyjazd do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, a to dzięki hojności prezesa ZKM Ciechanów, który udostępnił nam bezpłatny transport. Oficjalne zakończenie ferii nastąpiło podczas wspólnego ogniska z kiełbaskami połączonego ze zwiedzaniem obiektów muzealnych oraz z przejazdem wozem konnym w zabytkowym parku w Gołotczyźnie.

Udostępnij na: