Category Archives: Bez kategorii

Rodzinna Niedziela w Muzeum

W niedzielę 26 stycznia 2014r. odbyła się po raz piąty „ Rodzinna Niedziela w Muzeum”. Przypomnijmy, że są to cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, przeznaczone zarówno dla najmłodszych, jak i starszych mieszkańców Ciechanowa. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Warsztaty wielkanocne

Serdecznie zapraszamy na warsztaty związane z plastyką obrzędową okresu wielkanocnego do budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 61 w Ciechanowie oraz do oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie.

Sesja poświęcona setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku

 

 

 

W dniu 03 listopada (sobota)  2012 roku od godz. 10.00 rozpoczęła się sesja

poświęconą setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego

Czytanie Pana Tadeusza w Zespole Szkół w Gzach

4 października 2012 r., pracownicy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odwiedzili miejscowość Gzy, gdzie uczestniczyli w uroczystości wspólnego czytania „Pana Tadeusza”. Wydarzenie to miało charakter bardzo podniosły, zgromadziło wielu znamienitych gości wśród których znaleźli się również pracownicy działu naukowo-oświatowego naszego Muzeum. Dziękujemy Dyrekcji szkoły za zaproszenie.

Poniżej krótka relacja fotograficzna.

Od widełek do widelca. Jak dawniej jadano.

Na wystawie zgromadzono szereg bardzo interesujących eksponatów, pochodzących z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czartoryskich oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum  Regionalnego w Pułtusku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wraz z oddziałem w Gołotczyźnie.
Prezentowane zabytkowe przedmioty obejmują lata ich użytkowania od wieku XIII po XX, świetnie przybliżając ducha minionych czasów.

POWSTANIE STYCZNIOWE – HISTORIA i PAMIĘĆ

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
ogłasza XV edycję konkursu historycznego
POWSTANIE STYCZNIOWE – HISTORIA i PAMIĘĆ

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

top_bg.jpg5.jpg

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje, że organizacja imprez muzealnych możliwa jest się dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 3. czytaj więcej

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur – Etap I

RPO_logo_www.jpg Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur – Etap I
Przedsięwzięcie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania projektu ”Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PRIORYTETU VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1 „Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013″.

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
znajdują się na stronie: czytaj dalej

Co z zamkiem?

zobacz galerię

tablica_promocyjna_strona.jpg

2 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Kultura” Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (Etap I)”. Inwestycja obejmuje:
1)Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu ww. inwestycji, w tym współpraca z autorem projektu „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie”, architektem Markiem Kleczkowskim w zakresie aktualizacji projektu i dodatkowych opracowań.
2 nadzór inwestorski nad realizacją umowy,
3)rozliczenie inwestycji oraz
4)promocję projektu zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o dofinansowaniu projektu, wyciąg z umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

I Etap inwestycji obejmuje:
a) Prace konserwatorskie:
– mur wschodni do lica fasady Domu Dużego
– mur południowy
– mur zachodni do lica fasady Domu Dużego
– obie wieże

b) Prace budowlane:
– Dom Mały
– Toalety pod dziedzińcem

c) prace archeologiczne wynikające z inwestycji.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie jest wpisany do Księgi Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod nr A-81.

Serdecznie zapraszamy do coraz to piękniejszego Muzeum w Gołotczyźnie

Goście odwiedzający oddział naszego Muzeum w Gołotczyźnie
zawsze chętnie spacerowali po parku ciesząc się spotkaniem
z przyrodą.

zobacz galerię

Obecnie, gdy słoneczne lato wkroczy zielenią drzew w alejki zabytkowego parku, krajobraz zespołu muzealnego jeszcze bardziej staje się bajeczny i niezwykły. Pojawiły się w nim nowe nasadzenia kwiatów i krzewów, idealnie wkomponowane w stary drzewostan. Uroku dodaje założone oświetlenie w postaci estetycznych latarni.
Goście przybywający do naszego Muzeum w Gołotczyźnie,
a także mieszkańcy gminy Sońsk, mogą zatem odpocząć
w cieniu drzew i podziwiać od świtu po zmierzch zabytkowy
park w odmienionej szacie.

zobacz galerię